• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2020

Choroby układu krążenia pojawiające się w hodowli indyków mogą być przyczyną nie tylko zahamowania przyrostów masy ciała u ptaków, ale przede wszystkim powodować duży procent upadków z uwagi na silną wówczas niewydolność organizmu, co wpływa na znaczne straty ekonomiczne hodowcy.

 

Katarzyna Jankowska
PAN Olsztyn

f t g