Copyright 2018

Unia Europejska jest, po Chinach, jednym z czołowych producentów jaj kurzych. W 2016 r. produkcja jaj spożywczych w UE wzrosła o 1,2% do 6 754 tys. ton (108 mld sztuk). Według najnowszych przewidywań eksperckich Komisji Europejskiej, w 2017 r. unijni producenci jaj zwiększą produkcję o 0,6% do 108,7 mld sztuk.

Od 2013 r. obserwowany jest w Europie systematyczny wzrost produkcji jaj, po jej spadku w latach 2011-2012, związanym z trudną sytuacją rynkową właścicieli ferm drobiu , w związku z procesem dostosowywania się do nowych wymagań dobrostanu utrzymywania kur nieśnych w klatkach wzbogaconych.

Tabela 1. Europejscy liderzy produkcji jaj konsumpcyjnych (tys. ton)

(wstępne dane za 2016 r.; prognoza na 2017 r. ) Kraj członkowski UE

Produkcja 2016 r.

%zmiana 2016/2015

Prognoza produkcji 2017 r.

% zmiana 2017/2016

Francja

872,0

-2,7

880,0

+0,9

Włochy

805,0

+0,6

815,0

+1,2

Niemcy

800,0

+1,0

795,0

-0,6

Hiszpania

773,0

+3,1

750,0

-3,0

Wlk. Brytania

671,4

+3,5

691,5

+3,0

Holandia

638,0

-0,5

640,0

+0,3

Polska

516,0

+1,3

535,0

+3,7

 

 Produkcja jaj w Europie nadal w ponad 50% opiera się na klatkowym systemie chowu kur nieśnych. Odnosząc się do pogłowia kur niosek w UE ogółem (382,9 mln), w systemie klatkowym utrzymywano 214,5 mln kur (56%), a pozostałe 44% kur w systemach alternatywnych: wolno wybiegowym (51,9 mln kur – 14%), ściółkowym (100,1 mln – 26%), produkcja ekologiczna (16,2 mln – 4%). Dane te odnoszą się do 2015 r., najprawdopodobniej pod koniec I kwartału tego roku KE przedstawi informacje za ubiegły rok.

Każdy z krajów członkowskich posiada odmienne preferencje w zakresie systemu chowu, w zależności od oczekiwań rynku. Chów wolno wybiegowy dominuje w Wielkiej Brytanii, blisko połowa kur utrzymywana jest w tym systemie (system klatkowy – 42%). W Niemczech, we Francji i w Holandii jego udział w systemach produkcji jaj stanowi odpowiednio: 18%, 18%, 15%. Holenderscy i niemieccy producenci jaj konsumpcyjnych prowadzą głównie produkcję w systemie ściółkowym (60% udział).

U pozostałych czołowych producentów jaj w Europie dominuje system klatkowy: Hiszpania (około 90%), Włochy (około 70%). W Polsce, wg danych GIW z 2016 r., udział tego systemu oscylował wokół 88%.

 

Źródło: KIPDiP za Komisja Europejska

3 kwietnia 2017