Copyright 2018

90% unijnej produkcji jaj stanowią jaj spożywcze, pozostałe 10% to jaja wylęgowe. W 2016 r. w UE wyprodukowano o około 2% mniej jaj wylęgowych w skali roku, osiągając poziom 742 tys. ton (11,9 mld sztuk). W bieżącym roku należy się spodziewać niewielkiego wzrostu tej produkcji (+1,4% r/r).

Sektor reprodukcji w Polsce charakteryzuje się jednym z najwyższych poziomów produkcji jaj w Europie. Dane KE za 2016 r. potwierdzają, że Polska jest trzecim, po Wielkiej Brytanii i Francji, czołowym unijnym producentem i taką pozycję utrzyma w 2017 r.

Tabela 2. Produkcja jaj wylęgowych w krajach o najwyższym potencjale produkcyjnym (tys. ton) – lata 2016-2017

Kraj członkowski UE

Produkcja 2016 r.

%zmiana 2016/2015

Prognoza produkcji 2017 r.

% zmiana 2017/2016

Wlk. Brytania

106

+3,5

109

+3,0

Francja

81

-1,3

80

-1,2

Polska

74

-

78

+4,7

Holandia

77

-

75

-2,6

Niemcy

76

-2,1

75

-1,3

Hiszpania

55

-3,5

57

+3,6

 

 

Źródło: KIPDiP za Komisja Europejska