Copyright 2018

Komisja Europejska wprowadziła zmiany w przepisach dotyczących środków ochronnych w odniesieniu do ognisk  grypy ptaków w UE. Zastosowane zmiany nie aktualizują tylko wykazu obszarów zapowietrzonych i zagrożonych, ale ustanowione zostały w jej treści również zasady dotyczące wysyłania przesyłek zawierających jednodniowe pisklęta  z danych państw członkowskich.

Aby zapobiec zakłóceniom w handlu przesyłkami zawierającymi jednodniowe pisklęta i jaja wylęgowe z obszaru zagrożonego, stwarzające niskie ryzyko rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, ale które mogłyby okazać się kosztowne dla przedsiębiorstw, postanowiono zmienić decyzję wykonawczą 2017/247, tak aby uwzględnić w niej zasady wysyłania jednodniowych piskląt z obszarów zagrożonych lub wysyłania jednodniowych piskląt z jaj wylęgowych pochodzących od drobiu utrzymywanego w zakładach znajdujących się na obszarach zagrożonych do innych państw członkowskich, z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków. W tym celu, w dniu 13 kwietnia 2017 r. opublikowano Decyzję Wykonawczą (UE) 2017/696 wprowadzającą  takie zmiany. Ważne jest, że świadectwa weterynaryjne  towarzyszące przesyłkom zawierającym jednodniowe pisklęta przeznaczonym do wysyłki  do innych państw członkowskich, będą musiały zawierać tekst w brzmieniu: „Niniejsza przesyłka spełnia wymogi  w zakresie zdrowia zwierząt określone w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/247”.

Zdaniem KE, sytuacja epizootyczna w Europie poprawiła się i nie należy obciążać podmiotów gospodarczych w sposób nieproporcjonalny do istniejącego ryzyka rozprzestrzeniania się choroby. W uzasadnieniu do preambuły podano, że jednodniowe pisklęta stwarzają bardzo niskie ryzyko rozprzestrzeniania się HPAI, zwłaszcza, że okres pomiędzy zebraniem jaj wylęgowych a  wylęgiem piskląt pozwala na terminowe wykrycie infekcji wirusa HPAI w gospodarstwie pochodzenia, przy zachowaniu przez wylęgarnię środków bezpieczeństwa biologicznego i identyfikowalności.

1 czerwca 2017