Copyright 2018


Polski Urząd Ochrony Konkurencji zatwierdził przejęcie Bacutilu
30 czerwca 2017 roku Royal Agrifirm Group ogłosił zamiar przejęcia polskiej firmy paszowej Bacutil. W międzyczasie polski Urząd Ochrony Konkurencji pozytywnie zaopiniował wniosek złożony w tej sprawie przez Agrifirm. W konsekwencji 31 sierpnia 2017 roku podpisane zostało ostateczne porozumienie.
Za zgodą polskich władz Agrifirm rozszerza swoją działalność w Polsce i przejmuje pełną kontrolę na spółką Bacutil. „Przejęcie Bacutilu daje nam dostęp do rynku drobiarskiego we wschodniej części Polski, zapewniając przyszły wzrost w tym obszarze rynku i przybliżając nas do celu, jakim jest pozycja w top 3 firm paszowych w Polsce” – mówi John Dortmans, Dyrektor Zarządzający Agrifirm w Europie Środkowo-Wschodniej.

Obecnie firma posiada w Polsce pięć zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w Szamotułach, Topoli Wielkiej, Margońskiej Wsi, Płośnicy i Bedlnie Radzyńskim oraz osiągnęła ogólnokrajowy zasięg w najważniejszych obszarach rolniczych. W najbliższych miesiącach Bacutil zostanie włączony w struktury Agrifirm.
Przejęcie firmy Bacutil wpisuje się w misję Agrifirm, którą jest dostarczanie istotnych, mierzalnych i zrównoważonych wartości dla swoich klientów.

Royal Agrifirm Group
Agrifirm jest drogą do sukcesu dla przedsiębiorczych hodowców oraz plantatorów poprzez dostarczanie wysokiej jakości pasz dla zwierząt, produktów niezbędnych w uprawie roślin oraz profesjonalnego doradztwa. Firma jest skupiona na rozwoju innowacyjnych produktów i koncepcji, przyczyniających się do poprawy rezultatów osiąganych przez ich klientów. Bazując na swojej wizji, Agrifirm wykorzystuje swoją wiedzę, produkty i doradztwo, aby pomóc hodowcom i plantatorom w osiąganiu i wzmacnianiu ich najwyższych pozycji. Agrifirm to holenderska spółdzielnia rolnicza z międzynarodową siecią spółek zależnych zlokalizowanych w Północno-Zachodniej Europie, Hiszpanii, Środkowo-Wschodniej Europie, Ameryce Południowej i Azji, oraz posiadająca czołową pozycję w Holandii.
www.agrifirm.nl