Copyright 2020

Podstawą opłacalności chowu kur niezależnie od systemu i wielkości stada, a także od użytkowanych linii ptaków jest utrzymanie nieśności przez cały rok, bez dłuższej przerwy. Kury wylęgane na wiosnę lub w lecie powinny podczas zimy produkować jaja. W drobnych stadkach w chowie przyzagrodowym w okresie zimy, kury często przerywają nieśność, powodując tym samym straty w gospodarstwie.

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.
f t g