Copyright 2020

Drób utrzymywany na wielkotowarowych fermach jest stale narażony na występowanie chorób zakaźnych (bakteryjnych, ale także wirusowych i pasożytniczych). Związane jest to głównie z dużym zagęszczeniem zwierząt oraz obniżonymi standardami higienicznymi w gospodarstwach hodowlanych. Dlatego też antybiotyki, pomimo wielu ograniczeń, wciąż są nieodzownym elementem w leczeniu, a także zapobieganiu chorobom o etiologii bakteryjnej. Powstało jednak przekonanie, że niekontrolowane i nadmierne podawanie antybiotyków na fermach zwierząt gospodarskich było przyczyną narastania zjawiska lekooporności szczepów bakteryjnych na wiele powszechnie stosowanych antybiotyków (używanych także w leczeniu ludzi).

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.
f t g