Copyright 2019

Od kiedy stosowanie antybiotykowych stymulatorów wzrostu zostało zakazane w UE, trwają nieustanne poszukiwania substancji o działaniu alternatywnym. Fitobiotyki z powodu wysokiej zawartości składników farmakologicznie aktywnych wydają się być bardzo obiecujące. Ogromna liczba badań in vitro i in vivo przeprowadzona na fitobiotykach potwierdziła ich szerokie zastosowanie w żywieniu drobiu m.in. poprzez stymulację pobierania paszy oraz działanie antybakteryjne, kokcydiostatyczne i przeciwpasożytnicze.

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.