Copyright 2019

Aktualności

Fotolia 141342059 Subscription Monthly XXL1 800x600We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt noweli ustawy o organizacji w hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

W projekcie przewidziano rozwiązania, które mają zapewnić prawidłowe stosowanie unijnego rozporządzenia (2016/1012) w sprawie hodowli zwierząt.

"Nowe rozwiązania przewidują w odniesieniu do zwierząt gatunków takich jak: bydło, świnie, owce, kozy i koniowate - wyeliminowanie przepisów dotyczących sposobu prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów hodowlanych świń, zasad wpisywania zwierząt do tych ksiąg i rejestrów, zasad prowadzenia oceny wartości użytkowej i genetycznej dla tych gatunków zwierząt, wymogów stawianych zwierzętom hodowlanym czystorasowym wykorzystywanym do hodowli i rozrodu, obrotu zwierzętami hodowlanymi czystorasowymi i ich materiałem biologicznym przeznaczonym do wykorzystania w rozrodzie, a także sposobu przeprowadzania kontroli urzędowych" - czytamy w komunikacie.

PFotolia 178357493 Subscription Monthly XL 320x200rojekt „CGen korekcja” prowadzony przez Centrum Genetyczne PFHBiPM wszedł w kolejną fazę realizacji.

Dzięki zebraniu odpowiedniej ilości danych możliwe było przeprowadzenie wspólnie z UP w Poznaniu analiz genetycznych. W pierwszej kolejności przedmiotem prac stało się najpowszechniejsze schorzenie racic, które dotyka około 20% polskich krów, czyli dermatitis digitalis (DD). Opracowano model do oceny wartości hodowlanej odporności na tą jednostkę chorobową. Następnie oszacowano odziedziczalność tej cechy na poziomie 0,11. Jest to wartość porównywalna do wyników osiąganych w innych krajach o rozwiniętej hodowli bydła mlecznego i świadczy o dobrej jakości danych zbieranych w Polsce.

Uzyskane wyniki przybliżają do momentu, w którym mozliwe będzie wdrożenie rutynowej oceny wartości hodowlanej dla cech zdrowotności racic. Kolejnym krokiem na tej drodze będzie wykonanie takich analiz dla innych schorzeń oraz poznanie ich wzajemnych powiązań. Dzięki temu możliwe będzie opracowanie indeksu selekcyjnego dla zdrowia racic.

PFHBiPM przypomina, że ilość i jakość danych jest kluczowa dla skuteczności selekcji, ponadto ważne jest bieżące ich gromadzenie, tak aby dobrze odnosiły się do doskonalonej populacji. Dlatego zachęcają wszystkich hodowców do przyłączania się do projektu „CGen korekcja”. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.cgen.pl/korekcja/.

Źródło: PFHBiPM

Fotolia 123186873 Subscription Monthly XL 320x200Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej przedstawił swoje stanowisko w sprawie intensywnego odstrzału dzików jako ważnego elementu walki z afrykańskim pomorem świń. Poniżej przedstawiamy pełną wypowiedź zamieszczoną na stronie KZP-PTCH.

Redukcja pogłowia dzików jest zgodna z zaleceniami Komisji Europejskiej, która stwierdziła, że populacja dzików rozwinęła się w niektórych krajach "w sposób niekontrolowany" i jest istotną przyczyną "rozprzestrzeniania się i utrzymywania ASF”.

Tymczasem w kraju, głównie poprzez media społecznościowe, trwa emocjonalna dyskusja na temat sensu intensywnego odstrzału dzików jako elementu walki z rozprzestrzenianiem się choroby ASF na coraz to nowe obszary kraju. Aspekt etyczny jest ważnym argumentem często przytachanym przez obrońców zwierząt. Warto więc poświęcić mu nieco uwagi.

073W ślad za indeksem PFSM dla buhajów, w  Instytucie Zootechniki-PIB opracowano i wdrożono ogólny indeks selekcyjny PFSM dla krów rasy simentalskiej (Produkcja i Funkcjonalność dla rasy simentalskiej). Podstawowym celem pracy hodowlanej nad dwukierunkowo użytkowaną rasą simentalską jest utrzymanie zrównoważonego postępu zarówno w produkcji mleka jak i mięsa. W związku z tym w indeksie PFSM uwzględnia się  wartości hodowlane dla umięśnienia (ocena opisowa) oraz umięśnienia przodu i umięśnienia zadu (ocena liniowa). Formuła indeksu PFSM dla krów obejmuje cechy i podindeksy uzgodnione z Polskim Związkiem Hodowców Bydła Simentalskiego jak w przypadku indeksu PFSM buhajów.

PFSM=0,40*PI_PROD+0,35*PI_POKR+0,10*PI_PŁOD+0,08*WH_KSOM+0,07*WH_DŁUG

gdzie:

  • PI_PROD – podindeks produkcyjny,
  • PI_POKR – podindeks pokrojowy,
  • PI_PŁOD – podindeks płodności,
  • WH_KSOM – wartość hodowlana dla zawartości komórek somatycznych,

WH_DŁUG – wartość hodowlana dla długowieczności

źródło: IZ-PIB Balice

Fotolia 169976760 Subscription Monthly XXL 320x200Skup mleka w listopadzie 2018 r. wyniósł 898,6 mln i był o 4,3% niższy niż w październiku oraz o 3,6% wyższy w porównaniu do listopada 2017 r.

W okresie styczeń – listopad 2018 roku skup mleka wyniósł 10 617,8 mln litrów i był o 2,4% większy od skupu w analogicznym okresie 2017 roku.

 

 

 

W okresie styczeń – listopad 2018 roku najwięcej mleka ubyło z województw:

  • warmińsko - mazurskiego (552,2 mln l),
  • mazowieckiego (359,9 mln l),
  • kujawsko – pomorskiego (271,6 mln l)
  • wielkopolskiego (265,8 mln l).

Z innych województw mleko trafiało głównie do województwa podlaskiego 1 486,3 mln l.

W I półroczu 2018 r. utrzymywała się tendencja spadkowa ceny skupu mleka, która została delikatnie przełamana w lipcu i utrzymuje się przez kolejne miesiące. Według danych GUS w listopadzie 2018 r. średnia cena mleka w skupie wynosiła 140,14 zł/hl i była o 2,2% wyższa niż w październiku 2018 r., ale o 7,3% niższa niż w analogicznym miesiącu w 2017 roku.

Podkategorie