Copyright 2018

Aktualności

Fotolia 37473904 Subscription Monthly XXL 320x200W gospodarstwie rolnym w gminie Lisków pod Koszalinem stwierdzono gruźlicę bydła - chorobę, której nie notowano w tym rejonie od trzydziestu lat. W związku z ryzykiem rozprzestrzenienia się choroby zdecydowano o likwidacji wszystkich zwierząt z hodowli - stado liczyło 160 szt.

 

Gruźlica zwierząt jest niebezpieczna dla ludzi, ale przy zachowaniu podstawowych środków sanitarnych nic nie powinno nam zagrażać. Dlatego też każdy hodujący bydło musi mieć świadomość tego, aby utrzymywać ostre zasady bioasekuracji w danym gospodarstwie, aby były wyłożone maty dezynfekcyjne, aby używać odzież i obuwie tylko i wyłącznie do użytku w danym gospodarstwie, żeby w tych butach nie chodzić po domu, żeby nie iść do sąsiada, żeby nie wychodzić na drogę, ponieważ w tej chwili mnożą się bakterie, wirusy - wyjaśnia Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kaliszu Joanna Kokot-Ciszewska.

 

Gruźlica przenosi się drogą kropelkową. U bydła objawy choroby są podobne do tych wystepujących u ludzi - zwierzęta kaszlą, obserwowany jest u nich ciężki oddech. Jednak w przypadku tego ogniska takich objawów nie stwierdzono. Chorobę ujawniono podczas przeprowadzania rutynowych badań bydła w gospodarstwie. Jest podejrzenie, że w powiecie kaliskim w gminie Ceków Kolonia jest jeszcze jedno ognisko gruźlicy u krów. To również duże stado liczące ok.100 sztuk bydła mlecznego. Próbki badań przesłano już do Instytutu w Puławach. Na wyniki trzeba poczekać ok.6 tygodni.

Należy pamiętać, że gruźlica bydła niepodlega leczeniu, ani profilaktycznym szczepieniom, natomiast podlega obowiązkowi zwalczania.

Źródło: radiopoznan.fm

Fotolia 65182893 Subscription Monthly L 320x200Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku liczba krów ocenianych w Polsce wynosiła 22531 szt. Odnotowano spadek liczby krów o 4,51 % w porównaniu do roku 2015. Zanotowano również spadek o 4,12 % liczby gospodarstw będących pod cenąwartości użytkowej. Zmniejszyła się średnia liczba krów w stadzie o 2,46 % i liczba stad o 2,10%.
Nadal tak jak w roku 2015 dominującą rasą bydła mięsnego w Polsce była rasa Limousine, następne miejsca zajmują: Charolaise, Hereford, Simentaler mięsny oraz Angus czerwony i czarny. Różnorodność ras mięsnych o zróżnicowanych wymaganiach środowiskowych pozwala hodowcom na wybór rasy, która będzie mogła być utrzymywana w optymalnych dla siebie warunkach. Pozwala to również na zachowanie dobrostanu zwierząt w różnych regionach kraju.
 
Zainteresowanie hodowców różnymi rasami bydła mięsnego zaowocowało tym, że obecnie w Polsce prowadzone są księgi hodowlane i ocena wartości użytkowej dla 15 ras bydła mięsnego:
 • Angus – w dwóch odmianach barwnych: Angus czarny (AN) i Angus czerwony (AR)
 • Blonde d’Aquitaine (BD)
 • Belgian Blue (BB)
 • Charolaise (CH)
 • Galloway (GA)
 • Hereford (HH)
 • Highland (HI)
 • Limousine (LM)
 • Marchigiana (MR)
 • Piemontese (PI)
 • Simentaler mięsny (SM)
 • Salers (SL)
 • Uckermärker (UK)
 • Wagyu (WA)
 • Welsh Black (WB)

Żródło: PZHIPBM

Fotolia 62372587 Subscription Monthly XL 320x200Centrum Genetyczne PFHBiPM zbiera dane do pierwszego krajowego indeksu ekonomicznego dla bydła mlecznego rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Niezbedna jest pomoc polskich hodowców - przygotowaną przez PFHBiPM ankietę hodowlaną można wypełnić na stronie Federacji do 31 lipca br. Zebrane odpowiedzi staną się podstawą do opracowania indeksu. Dzięki temu Hodowcy będą mogli wybierać buhaje, których córki przyniosą większe zyski. Każdy Hodowca, który chce zwiększyć efektywność pracy hodowlanej w wybranym przez siebie kierunku, może uzyskać informacje na temat ankiety dzwoniąc do Centrum Genetycznego (61 222 39 87) lub kontaktując się z nami drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Źródło: PFHBiPM

 

Fotolia 82544994 Subscription Monthly XXL 320x200Program dla sektora hodowli i produkcji bydła mięsnego "Polska Wołowina 2022" była głównym tematem konferencji z 30.06. która odbyła się podczas 41. Międzynarodowych Targów Rolno-Przemysłowych Agro-Tech w Minikowie. Głównym celem staretegii jest rozwój polskiego sektora wołowiny.

Podczas spotkania ekspercji z branży rozmawiali o tematach i kierunkach, którymi powinni się zając w ramach w/w projektu m.in o ocenie tusz wołowych w systemie EUROP, jej rozpowszechnieniu i zmechanizowaniu. Kolejnym poruszonym tematem była ekonomika opasu bydła mięsnego i rozwój polskiej hodowli bydła mięsnego.

Konferencję "Polska Wołowina 2022" zorganizowały K-PODR oraz Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego i Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego.

Jak wygląda produkcja wołowiny w Polsce?

Wołowina w naszym kraju produkowana jest głównie w oparciu o brakowane bydło mleczne, co bezpośrednio przekłada się na jakość mięsa. Bydło czystorasowe oraz mieszańce (powstające wskutek krycia krów mlecznych buhajami ras mięsnych) wykorzystywane jest do produkcji wołowiny znacznie rzadziej. Najczęściej jest to mięso pochodzące od importowanych sztuk opasanych później w naszym kraju. Przyczyną jest brak dobrej genetyki do produkcji opasów.

Według szacunków ARiMR pogłowie krów mięsnych czystorasowych wynosi w Polsce zaledwie 24 tys. sztuk. Dla porównania - pogłowie mieszańców wynosi 170 tys. a krów mlecznych - 2,1 mln sztuk.

Źródło: ARiMR, Konferencja Polska Wołowina 2022

 

Fotolia 19436932 Subscription Monthly XL 320x200W piątek 29 czerwca ruszył nabór wniosków o premię dla młodych rolników. Ze wsparcia może skorzystać każdy gospodarz, poniżej 40 roku życia. Bezzwrotną premię o wysokości 100 tys. zł będzie można przeznaczyć m.in. na zakup maszyn rolniczych. Wnioski przyjmują oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 lipca.

„Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” może być przyznana osobie fizycznej, która w dniu złożenia wniosku jest pełnoletnia i ma nie więcej niż 40 lat, jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub zobowiąże się je uzupełnić.
Premia przysługuje osobie, która przed dniem złożenia wniosku stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha (jednak nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy), przedłożyła biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązała się do jego zrealizowania.
 
Gospodarz, któremu zostanie przyznane wsparcie, najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy musi rozpocząć działalność jako prowadzący gospodarstwo o wielkości ekonomicznej 13 tys. – 150 tys. euro i powierzchni użytków rolnych równej co najmniej średniej krajowej (10,65 ha), a w województwach o niższej średniej - co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie.
 
Premia dla młodych rolników wypłacana jest w 2 częściach. Pierwsza rata (80%) trafia do gospodarza, po wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy, pozostałe 20% otrzyma po zrealizowaniu biznesplanu.

Przyznana pomoc może być wykorzystana na wydatki dotyczące działalności rolniczej w gospodarstwie, bądź przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie, w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, przy czym wysokość wydatków na inwestycje w środki trwałe musi wynieść co najmniej 70 proc. kwoty pomocy.

Źródło: ARiMR

Podkategorie