Copyright 2019

Aktualności

Fotolia 121389616 Subscription Monthly XXL 320x200Kolejne duńskie doświadczenia laboratoryjne potwierdziły możliwość zakażenia świń wirusem ASF poprzez zjedzenie zainfekowanych much. W Polsce jak i w innych krajach Europy Wschodniej co roku występuje w okresie letnim zwiększenie liczby ognisk ASF. Sezonowość ta nie jest do końca jeszcze wyjaśniona.

 

Fotolia 58207152 Subscription Monthly XL 320x200

Zgodnie ze sprawozdaniem Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mięsa Drobiowego stan rachunku Funduszu wyniósł w dniu 1 stycznia 2019 roku 8,5 mln zł. W 2018 roku na konto Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego wpłynęło od hodowców z całej Polski 9,1 mln złotych. Najwięcej, bo ponad 20% wpłacili hodowcy z woj. mazowieckiego, a po 19% producenci drobiu z warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego. Z tej kwoty prawie 0,5 mln zł zostało przekazane za obsługę funduszu na rachunek Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który administruje funduszem, zgodnie z rozporządzeniem ministerstwa rolnictwa.

W 2018 roku z funduszu dofinansowano lub w całości sfinansowano 44 zadania, na łączną kwotę 10,5 mln zł. W 2019 roku na realizację poszczególnych zadań przeznacza się łącznie kwotę 13,3 mln zł.

 

Fotolia 99009163 Subscription Monthly XXL 320x200Według nieostatecznych danych, w 2018 roku wytworzono ok. 2930 tys. ton mięsa drobiowego w wadze produktu, tj. o 4,3% więcej niż w roku poprzednim. Uboje ze skupu stanowiły 91,4% tej produkcji, a uboje gospodarcze 8,6%. Rok wcześniej proporcje te wynosiły odpowiednio: 95,1% i 4,9%. Sprzedaż zagraniczna mięsa drobiowego wyniosła w 2018 roku ok. 1311 tys. ton, tzn. o ponad 13% przewyższała poziom z roku poprzedniego. Utrzymała się więc znacząca różnica dynamik wzrostu produkcji i eksportu, powodująca presję na rynku wewnętrznym. Mimo zwiększenia importu o 19 tys. ton, na zużycie w kraju pozostało o ok. 1% mniej mięsa drobiowego niż w 2017 roku. Przy stabilizacji samozaopatrzenia i więcej niż podwojeniu obrotów targowiskowych, do kanałów handlu detalicznego trafiło o ponad 8% mniej mięsa drobiowego niż w 2017 roku. Roczny przyrost podaży mięsa drobiu, wynoszący ok. 139 tys. ton, w całości zagospodarowany został na pokrycie większej sprzedaży zagranicznej, której wzrost stanowił ok. 112% tego przyrostu. Zużycie w kraju zmniejszyło się o ok. 16 tys. ton.

Bez nazwy3 320x200Komitet Monitorujący PROW 2014-2020 pozytywnie zaopiniował propozycję zmian m.in. w zakresie nowego działania Dobrostan zwierząt. Posiedzeniu, które odbywało się w dniach 25-26 czerwca 2019 r przewodniczył podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki.

W ramach nowego działania: Dobrostan zwierząt, rolnikom udzielane będzie wsparcie za realizację zobowiązań w zakresie dobrostanu zwierząt, które wykraczają ponad obowiązkowe normy wynikające z powszechnie obowiązującego prawa. Wsparcie to ma na celu zrekompensowanie rolnikom dodatkowych poniesionych kosztów i utraconych dochodów w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt.

Wsparcie w ramach tego działania obejmie:

Landrob reklamaStres definiuje się jako swoistą reakcję organizmu na bodźce fizyczne i psychiczne. Z fizjologicznego punktu widzenia w odpowiedź na działanie jakiegoś stresogennego bodźca jest zaangażowany układ współczulny oraz oś podwzgórze-przysadka-nadnercza.

Już w pierwszych chwilach po zadziałaniu stresora aktywowany zostaje układ współczulny, który odpowiada za tzw. reakcję walki lub ucieczki. Następnie pobudza on nadnercza do wydzielania adrenaliny i noradrenaliny. W wyniku tego obserwuje się np. przyspieszenie oddechu, akcji serca, rozszerzenie źrenic i inne.

 

Podwzgórze wydziela hormon kortykoliberynę (CRH), który pobudza przysadkę do wydzielania hormonu kortykotropowego (ACTH). Ten pobudza korę nadnerczy do wydzielania glukokortykoidów (kortykosteronu u drobiu), który hamuje aktywność podwzgórza i przysadki. Nadmierne narażanie zwierząt na działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych (w tym nieodpowiedniej temperatury powietrza) wpływa na zaburzenia homeostazy, czyli równowagi organizmu. Taki główny stresor u drobiu to stresor fizjologiczny m.in.: zbyt wysoka temperatura, szczególnie połączona z wysoką wilgotnością, lub też zbyt niska temperatura otoczenia.

Podkategorie