Copyright 2019

Aktualności

Fotolia 112955460 Subscription Monthly L 320x200Wczoraj w ministerstwie rolnictwa odbyła się konferencja prasowa poświęcona wnioskom i działaniom po audycie Komisji Europejskiej.

Planowane jest wprowadzenie nadzoru urzędowych lekarzy weterynarii nad ubojem zwierząt oraz zwiększenie ilości etatów w Inspekcji Weterynaryjnej.

Produkcja wołowiny jest jednym z ważniejszych kierunków naszej produkcji rolnej – podkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że mamy bardzo dobre warunki do rozwoju tego sektora ze względu na posiadanie około 3 mln ha trwałych użytków zielonych. Produkcja wołowiny jest także jednym z elementów proponowanej Polityki Górskiej.

Fotolia 114709427 Subscription Monthly XXL 320x200Polskie służby weterynaryjne potwierdziły obecność bakterii salmonelli w mięsie pochodzącym ze słowackich brojlerów. Kurczaki miały trafić do konsumentów w Polsce, Rumunii i Francji. Całość partii została wstrzymana.

Sprawa dotyczy ponad 20 tysięcy kurczaków rzeźnych, które przywieziono ze Słowacji dla jednego z polskich zakładów ubojowych. Rutynowe kontrole wykazały obecność bakterii salmonelli. Brojlery musiały się nią zarazić jeszcze na terenie Słowacji. Całość partii wstrzymano i nie dopuszczono do obrotu.

Fotolia 178552457 Subscription Monthly XXL 320x200W większości krajów UE na rynku tuczników dalej panuje stagnacja. Według notowań ISN ceny w ubiegłym tygodniu zostały utrzymane w Niemczech, Holandii i Austrii. Nieznaczne wzrosty cen odnotowano w Hiszpanii i Belgii.

Na szczególną uwagę zasługuje wzrost ceny do 1,22 €/kg (wbc) w Belgii, która ze względu na ASF dostarcza na rynki europejskie, w tym również do Polski, wieprzowinę po bardzo niskich cenach.

Cena w Hiszpanii stopniowo rośnie od czterech tygodni. Ma to związek z rosnącym popytem krajowym oraz większym zainteresowaniem importem ze strony Chin. Podaż żywca w ostatnim okresie jest niewystarczająca. Waga ubojowa hiszpańskich tuczników w odróżnieniu od innych krajów spadła poniżej poziomu sprzed roku.

Fotolia 26680007 Subscription Monthly L 320x200Polscy producenci drobiu wprowadzają dodatkowe kontrole w eksportowanym mięsie do Czech. Nie chodzi tu o nagły wzrost ryzyka wystąpienia Salmonelli, a udowodnienie, że każda wysyłana partia jest bezpieczna.

To dobrowolne badania, których nie wymaga Bruksela. Chodzi o posiadanie dodatkowego dowodu, że drób wyjeżdżający z zakładu jest wolny od bakterii Salmonelli. Co przyda się w przypadku zgłaszania przez czeskie służby wątpliwości co do jakości dostarczonego towaru, lub znalezienia w partii mięsa Salmonelli.  

Kuh mit Kalb Fotolia 320x200W 200-tu polskich gospodarstwach wprowadzany jest pilotażowy system znakowania i monitorowania bydła.

Dzięki elektronicznym chipom i pobieranej przy znakowaniu bydła próbce DNA zwierzęta będą stale monitorowane na każdym etapie hodowli.

Polscy hodowcy bydła testują niezwykle nowoczesny system monitorowania zwierząt jako pierwsi w Europie. Polskie bydło oprócz tradycyjnych plastikowych znaczków z numerem będzie miało wszczepiany także elektronicznych chip, który będzie zawierał nie tylko wszystkie dane na temat zwierzęcia, ale także gospodarstwa rolnego w którym bydło jest hodowane. Dodatkowo podczas znakowania pobierana jest próbka kodu DNA, która będzie przechowywana do końca życia zwierzęcia.

Dokładna identyfikacja bydła na każdym etapie hodowli pozwoli wyeliminować wszystkie oszustwa i nieprawidłowości związane m. in. z ubojem zwierząt.

W nowym systemie nie będzie możliwości przekładania kolczyków. Te sztuki, które będą zaczipowane, będą je miały do końca życia.

Jeszcze w tym roku system będzie monitorował 15 tys. sztuk bydła.

Źródło: TVP Agrobiznes

Podkategorie