Copyright 2020

 Tylko do 15 listopada studenci i doktoranci zamieszkujący na obszarach wiejskich mogą składać wnioski o kredyty preferencyjne. Wnioski można składać do dwóch banków współpracujących z ARiMR - Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz SGB - Bank S.A. Wsparcie takie dotyczy szczególnie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, gdzie dochód na rodzinę nie przekracza miesięcznie 1000 zł, ale o progu dochodów osób ubiegających się o kredyt dowiemy się dopiero pod koniec roku, po zebraniu wszystkich wniosków. W poprzednim roku limit ten wynosił 2500 zł. Taki kredyt jest przyznawany na okres trwania studiów, maksymalnie 6 lat, który może zostać przedłużony o kolejne 4 lata w przypadku podjęcia przez absolwenta uczelni studiów doktoranckich. Wysokość miesięcznych rat standardowych wynosi 600 zł, a podwyższonych 800 zł.

KM

f t g