Copyright 2019

Fotolia 50680074 Subscription Monthly XL 320x200Liczba krów, które osiągnęły i przekroczyły 100 tys. kg produkcji życiowej z roku na rok jest coraz większa. Polscy hodowcy zaczęli przywiązywać większą wagę do aspektu związanego z długością użytkowania krów w stadzie oraz ich wydajnością życiową. Na koniec 2017 r. łączna liczba krów, które będąc w stadach ocenianych przekroczyły wydajność 100 tys. kg mleka wyniosła 953 zwierząt (liczba z uwzględnieniem wszystkich - również historycznych wydajności krów). Wśród wspomnianych 953 rekordzistek 543 krów ubyło przed 2017 r. w tym 157 krowy, które znajdowały się w zestawieniu za 2016 r. a zabrakło ich w 2017 r. Liczba krów, które żyły i produkowały w 2017 r. z wydajnością powyżej 100 tys.kg mleka wynosiła 410 szt. z czego 200 szt. poprawiło swoją wydajność w stosunku do 2016 r. a 210 szt. po raz pierwszy przekroczyło wydajność 100 tys. kg mleka.

 

Źródło: PFHBIPM