Copyright 2019

Fotolia 50334217 Subscription Monthly XL 320x200Krajowa produkcja mleka od krów objętych kontrolą użytkowości osiągnęła w 2017 r. wynik ponad 6 440 mln kg (6 257 mln l). Jest to 6% wzrost (+ 394 mln kg) w porównaniu do roku poprzedniego. Biorąc pod uwagę zmainy w pogłowiu i wydajności mlecznej IERiGR-PIB szacuje, że produkcja mleka surowego w 2017 r. wyniosła ok. 13 710 tys. ton ( wzrost o 3,5% w stosunku do 2016 r.). 

Udział krów ocenianych w krajowej produkcji mleka wynosi ponad 48%. Jednocześnie, IERiGR-PIB (Rynek Rolny, luty 2018) szacuje, że populacja oceniana, która stanowi jedynie 37% krajowego pogłowia krów mlecznych, odpowiada aż za 57% skupowanego w Polsce surowca mlecznego (11 309,0 mln l).

 Źródło: PFHBiPM