Copyright 2020

trio2 320x200Według danych udostępnionych przez GUS w 2017 r. uzyskano następujący poziom produkcji podstawowych produktów zwierzęcych:

  • żywiec rzeźny ogółem – 6857,3 tys. ton (wzrost w stosunku do 2016 r. o 3,6%), 
  • mleko – 13304,6 mln litrów (o 3,4% więcej niż w 2016 r.),
  • jaja kurze – 10998,2 mln sztuk (wzrost o 3,8% do poprzedniego roku),

Produkcja żywca rzeźnego ogółem w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych ogółem wyniosła 469,0 kg (455,3 kg w 2016 r.), a mleka 910 litrów (885 litrów w 2016 r.).

W 2017 r. przeciętna roczna wydajność mleka od 1 krowy wyniosła 5687 litrów i w stosunku do 2016 r. wzrosła o 2,2% (o 124 litrów), nieśność kur zmniejszyła się w skali roku o 0,5 % i wynosiła 218 jaj od jednej nioski, a wydajność wełny od 1 owcy pozostała na takim samym poziomie jak w poprzednim roku i wynosiła 3,3 kg.

 Żywiec rzeźny

W 2017 r. wyprodukowano 6857,3 tys. ton żywca rzeźnego ogółem, tj. o 236,3 tys. ton, (o 3,6%) więcej niż w 2016 r. W przeliczeniu na wagę mięsa (tzw. waga bita ciepła) produkcja ogółem wyniosła 5097,4 tys. ton i była wyższa od uzyskanej w poprzednim roku o 158,2 tys. ton (o 3,2%).

W gospodarstwach indywidualnych wyprodukowano w 2017 r. 6047,3 tys. ton żywca, tj. o 387,5 tys. ton (o 6,8% więcej) niż w 2016 r. Produkcja żywca z tych gospodarstw stanowiła 88,2% produkcji krajowej.

Krajowa produkcja żywca rzeźnego w 2017 r. według gatunków wyniosła:

  • wołowego - 1090,6 tyś ton (o 12,2% więcej niż w 2016 r.),
  • cielęcego 2,4 tyś ton (o 60,4% mniej),
  • wieprzowego 2428,1 tyś ton (o 0,8% więcej),
  • baraniego 2,9 tyś ton (o 2,5% więcej),
  • końskiego - 20,0 tyś ton (o 13,9% mniej),
  • drobiowego 3307,5 tyś ton (o 3,3% więcej).

Źródło: GUS

f t g