Drukuj

Fotolia 45765967 Subscription Monthly XL 320x200Do najbliższego piątku tj. 14.09.2018 r. przyjmowane będą wnioski o udzielenie pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw do programu bioasekuracji (refundacja kosztów do 75%). Wniosek może złożyć każdy producent rolny, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są zwierzęta gospodarskie z gatunku świnia (Sus scrofa).

 

Pomoc finansowa dotyczyć będzie wydatków poniesionych na:

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć:

Wzór „Wniosku o udzielenie  pomocy finansowej o charakterze de minimis w rolnictwie na refundację do 75% wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym  utrzymywane są zwierzęta gospodarskie z gatunku świnia (Sus scrofa)” można pobrać ze strony ARiMR - www.arimr.gov.pl

Wnioski o udzielenie pomocy można składać w Biurach Powiatowych Agencji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń.

Źródło: ARiMR