Copyright 2019

Fotolia 21574660 Subscription Monthly XL 800x600W czwartek Parlament Europejski zatwierdził nowe przepisy zakazujące profilaktycznego stosowania antybiotyków w rolnictwie. Nowe rozporządzenie wejdzie w życie w 2022 r. 

 

Profilaktyczne antybiotyki można rutynowo podawać zwierzętom hodowlanym - w szczególności dotyczy to trzody chlewnej i drobiu - w celu wyrównania niesprzyjających warunków życia, w których ogniska choroby są powszechne i trudniejsze do kontrolowania, oraz w celu zapobiegania zakażeniom, na przykład we wczesnym odsadzeniu trzody chlewnej.

Szacunki sugerują, że w Europie 2/3 stosowanych antybiotyków wykorzystuje się w hodowli zwierząt. Nadużywanie antybiotyków stało się coraz poważniejszym problemem, ponieważ istnieją mocne dowody sugerujące, że przyczyniło się ono do zwiększenia rozwoju opornych na antybiotyki bakterii, które mogą rozprzestrzenić się na ludzi, powodując nieskuteczność antybiotyków zarówno u ludzi, jak i u zwierząt.

Zgodnie z najnowszymi szacunkami, 73% światowych antybiotyków jest wykorzystywanych w rolnictwie. Stanowisko UE w sprawie antybiotyków na farmach jest obecnie w dużej mierze zgodne z pozycją Światowej Organizacji Zdrowia, która w zeszłym roku sporządziła wytyczne stosowania antybiotyków na farmach. WHO wezwała do zakończenia zapobiegawczych terapii grupowych i surowych ograniczeń stosowania niektórych antybiotyków sklasyfikowanych jako niezwykle ważne w medycynie człowieka.

Po wejściu w życie nowego rozporządzenia leczenie profilaktyczne antybiotykami dla pojedynczych zwierząt będzie nadal dozwolone w wyjątkowych okolicznościach, w których ryzyko choroby jest wysokie. Dopuszczalne będą również zabiegi grupowe, jeśli u niektórych zwierząt w grupie zdiagnozuje się chorobę i wystąpi wysokie ryzyko jej rozprzestrzenienia się na inne jednostki, a nie dostępne będą żadne alternatywne metody leczenia.

Źródło: cenyrolnicze.pl