Copyright 2019

Fotolia 99690768 Subscription Monthly XXL 320x200Obecny stan chowu i hodowli bydła w Polsce powoduje, że produkcja mięsa wołowego opiera się na bydle ras mlecznych oraz mieszańcach towarowych uzyskanych z krzyżowania ras mlecznych z buhajami ras mięsnych. Z takiego materiału zwierzęcego przy prawidłowym żywieniu i postępowaniu w czasie opasu i obrotu przedubojowego można uzyskać dobrej jakości żywiec, a następnie kulinarne mięso wołowe.

Korzyści płynących z krzyżowania towarowego krów ras mlecznych z buhajami ras mięsnych jest wiele. Do najważniejszych można zaliczyć:

  • zwiększoną skuteczność odchowu bardziej żywotnych cieląt;
  • poprawę wartości opasowej mieszańców (zwiększone przyrosty dobowe, zmniejszone zużycie paszy na jednostkę przyrostu masy ciała, lepsze umięśnienie);
  • poprawę wartości rzeźnej mieszańców (wzrost wydajności rzeźnej i udziału mięsa w tuszy, wyższe noty za umięśnienie i niższe za otłuszczenie tusz wg oceny EUROP);
  • większą opłacalność opasu i produkcji mięsa wołowego.

Jednym z głównych zagrożeń płynących z krzyżowania towarowego w stadach bydła mlecznego to trudne porody. Są one konsekwencją nieodpowiedniego doboru krowy i buhaja do krzyżowania i wiążą się ze stratami finansowymi ponoszonymi przez hodowców. Do krzyżowania powinny być przeznaczone sztuki, które mają łatwe porody . Warto spojrzeć na ten parametr w katalogach buhajów, jest on bowiem zaznaczony w praktycznie każdym katalogu i dla każdego buhaja. Na skutek trudnych porodów zwiększa się odsetek cieląt urodzonych martwo (śmiertelność okołoporodowa cieląt) oraz procent krów wybrakowanych w okresie poporodowym. Cielęta pochodzące z trudnych porodów mają ponadto trudności z pobraniem siary oraz cechują się zmniejszoną wydajnością absorpcji białek odpornościowych z siary, która jest z kolei wynikiem zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej u tych cieląt, powodującą trudności w procesach trawiennych. Jednakże przy zastosowaniu odpowiedniego doboru ras oraz prawidłowym żywieniu krów mlecznych w końcowej fazie laktacji, kiedy nadmiar składników pokarmowych może powodować nienaturalny przyrost płodu, można uniknąć problemu trudnych porodów.

Źródło: Produkcja i rynek wołowiny w Polsce