Copyright 2019

Fotolia 67051705 Subscription Monthly XXL 320x200Od 2014 roku znacznie wzrosły koszty produkcji rolniczej.

Premia dla młodych rolników w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) ma zostać zwiększona ze 100 do 150 tys. zł.

 

 

 

Główną przyczyną takiej decyzji jest wzrost cen np.:

  • - maszyn i narzędzi rolniczych o 29%;
  • - paliw o 15,2%;
  • - materiałów budowlanych o 7% (niektóre źródła podają, że w ostatnim roku ceny materiałów budowlanych wzrosły aż o 32%);
  • - środków ochrony roślin o 4%;
  • - pasz o 3,5% (w związku z suszą wzrost cen pasz będzie jeszcze większy);
  • - użytków rolnych o prawie 42%.

Według GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło natomiast o 13%. Główny Urząd Statystyczny podaje również, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z 1 ha przeliczeniowego wynosił 3 399 zł w 2017 roku, 2 577 zł w 2016 r., 1 975 zł w 2015 roku.  

Źródło: PFHBIPM