Copyright 2019

Fotolia 50334217 Subscription Monthly XL 320x200Skup mleka

Skup mleka w grudniu 2018 r. wyniósł 959,5 mln l. W porównaniu z listopadem odnotowano wzrost o 6,8%, natomiast w porównaniu z grudniem 2017 r. nastąpił wzrost o 3%.

W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku do podmiotów skupowych trafiło 11 577,30 mln l. Jest to o 2,5% więcej niż w roku 2017.

 

 

W okresie styczeń – grudzień 2018 roku najwięcej mleka ubyło z województw:

 • warmińsko-mazurskiego (598,3mln l),
 • mazowieckiego (388,9mln l),
 • kujawsko-pomorskiego (299 mln l) oraz
 • wielkopolskiego (286,9mln l).
 • Z innych województw mleko trafiało głównie do województwa podlaskiego (1621,0 mln l)

W listopadzie 2018 roku do mleczarni w UE – trafiło 11731,9 mln litrów mleka, czyli o 0,9% mniej niż rok wcześniej oraz o 4,2% mniej niż w październiku.  Pięciu największych producentów (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Holandia, Polska) skupiło w analizowanym miesiącu łącznie 7413,8 mln litrów mleka tj. o 1,9% mniej niż przed rokiem, co stanowi 63,2% całego mleka skupionego w UE.

Ceny mleka w skupie

W I półroczu 2019 roku utrzymywała się tendencja spadkowa ceny skupu mleka, która została delikatnie przełamana w lipcu i utrzymywała się do listopada. Według danych GUS w grudniu 2018 r. średnia cena mleka w skupie wynosiła 140,10 zł/hl i była o 0,03% niż w listopadzie oraz o 8,1% niższa niż w analogicznym miesiącu 2017 roku. W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku średnia cena mleka wyniosła 134,23zł/hl i była niższa o 3,2% w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim.

Zróżnicowanie cen netto skupu mleka jest bardzo wyraźne w województwach.

W grudniu 2018 roku najniższą cenę otrzymywali producenci z województw:

 • małopolskiego –126,46zł/hl,
 • łódzkiego –127,66zł/hl,
 • świętokrzyskiego –131,99zł/hl.

Natomiast najwyższa cena mleka była wypłacana w województwach:

 • podlaskim –147,48 zł/hl,
 • opolskim –143,79 zł/hl,
 • zachodniopomorskim –143,25 zł/hl.

Średnia cena mleka w listopadzie 2018 r. wyniosła w Unii Europejskiej 36,06 euro/100 kg. Jest to o 0,7% więcej niż w październiku 2018 r. oraz 4,6% mniej niż w okresie analogicznym w 2017 roku.

Źródło: pfhb