Copyright 2019

Kuh mit Kalb Fotolia 320x200W 200-tu polskich gospodarstwach wprowadzany jest pilotażowy system znakowania i monitorowania bydła.

Dzięki elektronicznym chipom i pobieranej przy znakowaniu bydła próbce DNA zwierzęta będą stale monitorowane na każdym etapie hodowli.

Polscy hodowcy bydła testują niezwykle nowoczesny system monitorowania zwierząt jako pierwsi w Europie. Polskie bydło oprócz tradycyjnych plastikowych znaczków z numerem będzie miało wszczepiany także elektronicznych chip, który będzie zawierał nie tylko wszystkie dane na temat zwierzęcia, ale także gospodarstwa rolnego w którym bydło jest hodowane. Dodatkowo podczas znakowania pobierana jest próbka kodu DNA, która będzie przechowywana do końca życia zwierzęcia.

Dokładna identyfikacja bydła na każdym etapie hodowli pozwoli wyeliminować wszystkie oszustwa i nieprawidłowości związane m. in. z ubojem zwierząt.

W nowym systemie nie będzie możliwości przekładania kolczyków. Te sztuki, które będą zaczipowane, będą je miały do końca życia.

Jeszcze w tym roku system będzie monitorował 15 tys. sztuk bydła.

Źródło: TVP Agrobiznes