Copyright 2019

Jarosław Kaczyński podczas konwencji PiS w Kadzidle stwierdził, że  ma już plan działań dotyczący zwiększenia środków przekazywanych dla polskiego rolnictwa z budżetu UE. Program zakłada wsparcie w wysokości minimum 100 zł do jednego tucznika i 500 zł do jednej krowy. Mają dostać je rolnicy, którzy prowadzą własny chów i mają własne pasze. Politycy PiS podkreślają, że dodatki finansowe dla rolników mają zostać sfinansowane, nie z budżetu państwa, a ze środków unijnych z II filara Wspólnej Polityki Rolnej. Miałyby być one wypłacane od 2021 roku.