Copyright 2019

Fotolia 82501176 Subscription Monthly XL 320x200Narzędzie hodowlane, którym jest aplikacja DoKo służąca optymalizacji doboru buhajów do kojarzeń z samicami w stadzie, zyskuje nowe oblicze.

Na początku kwietnia program DoKo został wzbogacony w część uwzględniającą kojarzenia dla rasy simentalskiej. Hodowcy bydła simentalskiego na terenie kraju bez względu na to, czy posiadają jednorodne stado simentalskie, czy też pojedyncze krowy simentalskie w swoim stadzie, mogą z niej skorzystać.

Aplikacja pozwala na obiektywne porównywanie buhajów rasy simentalskiej z polskiej hodowli z buhajami, które posiadają wycenę austriacko-czesko-niemiecką. Porównywanie odbywa się w odniesieniu do polskiej bazy hodowlanej, czyli pozwala na realizację celów hodowlanych zapisanych w polskim programie hodowlanym dla rasy simentalskiej. Oczywiście, tak jak w wersji dla rasy PHF, istnieje możliwość modyfikacji szczegółowych celów hodowlanych, które hodowca sam sobie wyznacza. Tym samym prawie cała populacja krów, dla których PFHBiPM prowadzi księgi, może korzystać z tej aplikacji dla optymalizacji inseminacji w stadach.

Przypomnijmy podstawowe zalety DoKo:

  • jest całkowicie obiektywny, nie faworyzuje żadnej firmy handlującej nasieniem lub kraju pochodzenia buhajów;
  • umożliwia stosowanie międzynarodowej oceny buhajów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej na bazie polskiej;
  • wykorzystuje wszystkie dane zawarte w systemie SYMLEK, zarówno rodowodowe jak i dotyczące wartości hodowlanych;
  • istnieje możliwość wyliczenia inbredu kojarzonych samic jak również rodowodowej wartości hodowlanej krów i jałowic, które nie posiadają własnej wartości hodowlanej;
  • przy analizie spokrewnienia buhaja z kojarzoną samicą DoKo bierze pod uwagę 6 pokoleń samca i samicy - to właściwość niedostępna dla innych tego typu znanych nam aplikacji;
  • program DoKo używa wyłącznie wartości hodowlanych, nawet gdy doradca PFHBiPM wykonuje ocenę typu i budowy krów, które będą kojarzone, dane fenotypowe po wprowadzeniu do programu są przeliczane na wartości hodowlane. Ostatecznie aplikacja porównuje więc wartości hodowlane dobieranych buhajów z wartościami hodowlanymi cech pokroju samic, a nie z ocenami fenotypowymi, jak to ma miejsce w przypadku innych aplikacji;
  • możliwość obliczenia rodowodowych wartości hodowlanych i indeksu rPF jest pomocna przy typowaniu jałowic do genotypowania - usługi świadczonej przez Laboratorium Genetyki Bydła PFHBiPM .

Aplikacja DoKo budowana na potrzeby rasy PHF może być także używana dla mniejszych ras, np. polskiej czarno-białej (ZB) i polskiej czerwono-białej (ZR) oraz polskiej czerwonej (RP). W tych przypadkach jest wykorzystywana głównie w celu unikania nadmiernego spokrewnienia, szczególnie groźnego w mniej licznych populacjach. Dla RP dobór może być bardziej precyzyjny przez uwzględnienie danych o wartościach hodowlanych cech produkcyjnych i pokrojowych. Dla rasy ZR i ZB dobór może być doprecyzowany przez uwzględnienie wartości hodowlanej cech produkcyjnych znanej dla części buhajów.

Źródło: pfhbipm