Drukuj

Pojawiły się niepokojące informacje, że w ramach Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „End the Cage Age” (pol.: „Koniec Ery Klatek”) została zebrana już wystarczająca ilość podpisów od obywateli UE wspierających tę inicjatywę – z dniem 30 maja 2019 roku zebrano już milion podpisów. Oznacza to, że komitet przedstawicielski owej inicjatywy (organizacje działające na rzecz praw zwierząt) będzie mógł  zwrócić się do Komisji Europejskiej  o przedłożenie wniosku ustawodawczego - wprowadzenie regulacji prawnych na poziomie UE zakazujących chowu klatkowego w produkcji zwierzęcej.

 

Za projektem Inicjatywy „End the Cage Age” stoi międzynarodowa organizacja CIWF (Compassion in World Farming) wraz z polskim oddziałem CIWF Polska. Do idei przyłączyło się ponad  170 organizacji  z całej Wspólnoty, w tym grupy działające na rzecz dobrostanu zwierząt z Polski, między innymi, Otwarte Klatki.

Inicjatywa Obywatelska przeciwko produkcji w systemach klatkowych została zarejestrowana 11 września 2018 roku, a głosy poparcia zbierane będą do 11 września 2019 roku. Minimalne poziomy kwot uzyskano już w 16 krajach członkowskich: Belgii, Bułgarii, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Niemczech, Irlandii, Włoszech, Luksemburgu, Holandii, Polsce, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii i Szwecji. Jest to zatem dwukrotność minimalnej liczby państw członkowskich UE wymaganych przez prawo UE, aby inicjatywa mogła odnieść sukces. Jednak inicjatorzy projektu będą dążyć do uzyskania co najmniej 1,3 mln podpisów, aby z łatwością przejść procedurę weryfikacji. W praktyce bowiem okazuje się, że nie wszystkie głosy uważane są za ważne. W ten sposób chcą także „wzmocnić” komunikat, który przekażą KE i PE.

 Źródło: Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz