• 1

 • 2

 • 3

 • 4

Copyright 2020

Fotolia 11865840 XL 320x200Skup mleka w czerwcu br. wyniósł 992,2mln l (GUS). W okresie styczeń – czerwiec skup wyniósł 5997,8mln l (GUS) i był o 2,4% wyższy niż w analogicznym okresie 2018 roku.

W porównaniu z majem 2019 r. nastąpił spadek o 6,4 %. Natomiast w porównaniu z czerwcem 2018 r. odnotowano spadek o 1,0%.

W okresie styczeń –czerwiec 2019 roku najwięcej mleka ubyło z województw:

 • warmińsko-mazurskiego (290,6mln l),
 • kujawsko –pomorskiego (180,9mlnl),
 • mazowieckiego (158,0mln l) oraz
 • wielkopolskiego (142,9mln l).

Z innych województw mleko trafiało głównie do województwa podlaskiego (855,1mln l).

Ceny mleka w skupie

Od początku bieżącego roku utrzymuje się trend spadkowy ceny mleka surowego. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w czerwcu 2019 r. średnia cena mleka w skupie wynosiła 132,07zł/hl i była o 1,9% niższa niż w maju 2019 r., ale o 2,8% wyższa niż w analogicznym miesiącu 2018 roku. W okresie styczeń –czerwiec średnia cena mleka ukształtowała się na poziomie 136,55zł/hl i była i 2,23% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Zróżnicowanie cen netto skupu mleka jest bardzo wyraźne w województwach. W czerwcu 2019 roku najniższą cenę otrzymywali producenci z województw:

 • łódzkiego–123,76zł/hl,
 • małopolskiego–125,08 zł/hl,
 • świętokrzyskiego –126,25zł/hl.

Natomiast najwyższa cena mleka była wypłacana w województwach:

 • podlaskim–137,85zł/hl,
 • opolskim –135,34zł/hl, oraz
 • dolnośląskim –134,96zł/hl

Skup mleka w Unii Europejskiej

W maju 2019 roku do mleczarni w UE – trafiło 14584,30 mln litrów mleka - czyli o 0,02% więcej niż rok wcześniej oraz o 4,11% więcej niż przed miesiącem.

Pięciu największych producentów (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Holandia, Irlandia) skupiło w analizowanym miesiącu łącznie 8849,83mln litrów mleka. Stanowi to 60,7% całego mleka skupionego w UE.

Źródło: pfhb, GUS

f t g