• 1

 • 2

 • 3

 • 4

Copyright 2020

Fotolia 169976760 Subscription Monthly XXL 800x600Skup mleka w sierpniu wyniósł 998,2mln l (GUS). W okresie od stycznia do sierpnia bieżącego roku skupiono łącznie 8021,1mln l, tj. o 2,2% więcej niż w analogicznym okresie 2018 r.

W porównaniu z lipcem 2019 r. odnotowano spadek o 2,6% oraz wzrost o 2,2% w porównaniu do sierpnia 2018 r.

W okresie styczeń – sierpień 2019 roku najwięcej mleka ubyło z województw:

 • warmińsko-mazurskiego (401,7 mln l),
 • kujawsko-pomorskiego (240,3 mln l),
 • mazowieckiego (206,4 mln l),
 • wielkopolskiego (190,3 mln l).

Z innych województw mleko trafiało głównie do województwa podlaskiego (1158,0 mln l).

Skup mleka w Unii Europejskiej.

W lipcu 2019 roku do mleczarni w UE –28 trafiło 13578,7 tys. ton mleka. Jest to o 0,2

% więcej niż rok wcześniej oraz o 0,3% mniej niż przed miesiącem.

Pięciu największych producentów (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Holandia, Polska) skupiło w analizowanym miesiącu łącznie 8 266 tys. ton mleka, stanowi to 60,8% całego mleka skupionego w UE.

W okresie styczeń –lipiec w UE skupiono 94 744 tys. ton mleka, tj. o 0,2% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Ceny mleka w skupie.

Od początku bieżącego roku utrzymująca się tendencja spadkowa ceny mleka, została zahamowana w sierpniu. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w sierpniu 2019 r. średnia cena mleka w skupie wynosiła 130,62zł/hl i była o 0,4% wyższa niż w lipcu 2019 r. oraz o 0,6% wyższa niż w analogicznym miesiącu 2018 roku.

W okresie ośmiu miesięcy bieżącego roku średnia cena mleka ukształtowała się na poziomie 135,01 zł/hl i była o 1,8% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Zróżnicowanie cen netto skupu mleka jest bardzo wyraźne w województwach. W sierpniu 2019 roku najniższą cenę otrzymywali producenci z województw:

 • łódzkiego –121,57zł/hl,
 • małopolskiego –121,80 zł/hl,
 • świętokrzyskiego –122,35zł/hl.

Natomiast najwyższa cena mleka była wypłacana w województwach:

 • podlaskim–136,71 zł/hl,
 • dolnośląskim –133,73 zł/hl,
 • opolskim –133,09 zł/hl.

Ceny w sierpniu 2019 w porównaniu z lipcem 2019 r. wzrosły o 0,4%, natomiast w porównaniu z sierpniem 2018 r. nastąpił wzrost o 0,6%.

Źródło: pfhbipm

f t g