Drukuj

Fotolia 11865840 XL 320x200Skup mleka we wrześniu wyniósł 941,2mln l (GUS). W okresie styczeń –wrzesień skup wyniósł 8962,3mln l (GUS) i był o 2,1% wyższy niż w analogicznym okresie 2018 roku.

W porównaniu z sierpniem 2019 r. nastąpił spadek o 5,7%

W porównaniu z wrześniem 2018 r. odnotowano wzrost o 0,6%

W okresie styczeń –wrzesień 2019 roku najwięcej mleka ubyło z województw:

Z innych województw mleko trafiało głównie do województwa podlaskiego (1297,1mln l).

Ceny mleka w skupie

Od początku bieżącego roku utrzymująca się tendencja spadkowa ceny mleka, została zahamowana i trend wzrostowy utrzymuje się od sierpnia. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego we wrześniu 2019 r. średnia cena mleka w skupie wynosiła 131,26zł/hl i była o 0,5% wyższa niż w sierpniu 2019 r., ale o 1,1% niższa niż w analogicznym miesiącu 2018 roku. W okresie styczeń –wrzesień średnia cena mleka ukształtowała się na poziomie 134,59zł/hl i była i 1,5% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Zróżnicowanie cen netto skupu mleka jest bardzo wyraźne w województwach.

We wrześniu 2019 roku najniższą cenę otrzymywali producenci z województw:

Natomiast najwyższa cena mleka była wypłacana w województwach:

Ceny we wrześniu 2019 r. w porównaniu z sierpniem 2019r. wzrosły o 0,5%, natomiast w porównaniu z wrześniem2018 roku spadły o 1,1%.

Skup mleka w Unii Europejskiej

W sierpniu 2019 roku do mleczarni w UE –28 trafiło 13175,82 tys. ton mleka.

Jest to o 0,8% więcej niż rok wcześniej oraz o 3,0% mniej niż przed miesiącem.

W okresie styczeń –sierpień 2019 r. skup był o 0,3% wyższy niż w analogicznym okresie 2018 roku i wyniósł 107941,9 tys. ton. Pięciu największych producentów (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Holandia, Polska) skupiło w analizowanym miesiącu łącznie 8074,8tys. ton mleka, tj. o 1% więcej niż w lipcu 2018 r., stanowi to 61,3% całego mleka skupionego w UE.

Źródło: pfhbipm