• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2020

Fotolia 67051705 Subscription Monthly XXL 320x200Wobec stwierdzonych przypadków podszywania się pod pracowników KRUS oraz korzystania z podrobionych lub przerobionych formularzy urzędowych, mogących powodować negatywne konsekwencje finansowe dla rolników, w przypadku zaistnienia po stronie rolników jakichkolwiek wątpliwości co do prawdziwości bądź poprawności danych widniejących w nadesłanych pismach prosimy o kontakt z najbliższą ze względu na właściwość miejscową Placówką Terenową KRUS w celu weryfikacji prawdziwości danych.

Źródło: KRUS

f t g