Copyright 2020

Fotolia 80504177 Subscription Monthly XL 800x600Komunikat prasowy

W dniu 4 grudnia 2019 w godzinach popołudniowych w Warszawie podjęto decyzję o utworzeniu Branżowego Porozumienia ds. Zwalczania ASF. Porozumienie zrzesza organizacje skupione wokół produkcji i przetwórstwa trzody chlewnej.

Sygnatariuszami aktu założycielskiego byli przedstawiciele:

  • Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej POLPIG (KZP-PTCH),
  • Związku Polskie Mięso,
  • Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej Polsus,
  • Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP,
  • Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego UPEMI.

Celem Branżowego Porozumienia ds. Walki z ASF (Porozumienie) jest wspieranie działań administracji państwowej w poprawie skuteczności walki z chorobą ASF oraz ograniczanie skutków gospodarczych rozprzestrzeniającej się choroby. Po objęciu terenu Wielkopolski strefą z ograniczeniami (czerwoną) ze względu na przypadki ASF u dzików przewiduje się pojawienie daleko idących zakłóceń na rynku mięsa wieprzowego. Wystąpią trudności w przemieszczaniu zwierząt zarówno do uboju jak i hodowli oraz do dalszej produkcji nie tylko lokalnie, ale w całym kraju. Ograniczenia będą również dotyczyć eksportu wieprzowiny.

W ramach spotkań roboczych Porozumienia, które odbywać się będą raz w miesiącu, oprócz organizacji branżowych stałe zaproszenia na posiedzenia otrzymali przedstawiciele Głównego Inspektoratu Weterynarii, MRiRW, Ministerstwa Środowiska, pełnomocnik rządu ds. działań związanych z wystąpieniem ASF, przedstawiciele sejmowej i senackiej komisji rolnictwa oraz Polskiego Związku Łowieckiego. Do współpracy zaproszono także autorytety ze świata nauki, przedstawicieli Izby Lekarsko – Weterynaryjnej oraz wojewódzkich zespołów zarządzania kryzysowego.

Po każdym spotkaniu Porozumienia będzie przygotowany komunikat prasowy oraz konferencja prasowa dla dziennikarzy.

Pierwsze robocze spotkanie w ramach porozumienia odbędzie się jeszcze przez Świętami Bożego Narodzenia. O miejscu, terminie spotkania powiadomimy uczestników spotkania oraz media w osobnym komunikacie.

Źródło: kzp-ptch

f t g