Copyright 2020

Photogenica PHX165455120 800x600Aby zapewnić odpowiednią jakość mleka i przetworów mlecznych, Urząd ds. Bezpieczeństwa i Norm Żywności Indii (FSSAI) opracował 12-punktowy plan działania, który zapewni bezpieczeństwo, a także jakość mleka i przetworów mlecznych.

Działania podjęto po tym, jak badanie FSSAI wykazało, że prawie 7% mleka w kraju zawierało zanieczyszczenia lub substancje fałszujące, które sprawiły, że spożycie mleka było niebezpieczne.

Badanie nie wykazało obecności jakichkolwiek zanieczyszczeń metalami ciężkimi, ale stwierdziło, że obawy mikrobiologiczne dotyczą złej higieny, podczas gdy nie znaleziono patogenów bakteryjnych.

FSSAI zapowiedział, że 12-punktowy plan obejmować będzie nacisk na testowanie i ciągły nadzór; działania zapobiegawcze i naprawcze w celu wdrożenia i monitorowania; oraz zaangażowanie konsumentów.

Sprawa rozpoczęła się, gdy w badaniu 399 spośród 1048 próbek wzbudziło obawy dotyczące jakości i higieny przetworów mlecznych. Aflatoksyna-M1 i pozostałości antybiotyków były głównym zanieczyszczeniem mleka.Aby to naprawić, FSSAI zaproponowała zainteresowanym stronom w sektorze mleka przestrzeganie dobrych praktyk hodowli bydła poprzez ukierunkowane programy szkoleniowe w zakresie hodowli zwierząt, ich zdrowia oraz pasz i żywienia. Władze chcą również uruchomić „program zweryfikowanych dostawców mleka”, w ramach którego sprzedawcy mleka będą mogli dobrowolnie zarejestrować się za pośrednictwem internetowego portalu rejestracyjnego i otrzymają dowód tożsamości ze zdjęciem oraz odpowiednio skalibrowany laktometr.Organizowane będą szkolenia na temat praktyk w zakresie czystego mleka z okresowym pobieraniem próbek i ich testowaniem.

Źródło: dairyglobal

f t g