• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2020

Fotolia 101576648 Subscription Monthly XXL 320x200Na dzisiaj zaplanowano w Parlamencie Europejskim debatę nad propozycją sprawiedliwego ustalania cen mięsa, znaną również jako "opłata środowiskowa”. Raport w tej sprawie przygotowała koalicja TAPP - w jej skład wchodzą wiodące organizacje rolnicze, zdrowotne i ekologiczne. Postuluje ona, aby od 2022 roku we wszystkich krajach unijnych wprowadzić dodatkową opłatę na sprzedawane mięso.

Dochody z tytułu nowego podatku mogłyby wynieść 32,2 mld euro rocznie w 27 państwach członkowskich UE do 2030 roku. Zdaniem koalicji TAPP te środki mogły zostać wykorzystane przede wszystkim na pomoc rolnikom w inwestowaniu w bardziej ekologiczne uprawy i hodowle.

"Można by je również wykorzystać do obniżenia podatku VAT, do dotacji konsumenckich na warzywa i owoce, zapewnienia wsparcia finansowego gospodarstwom domowym o niskich dochodach oraz do wspierania krajów rozwijających się w dostosowywaniu się do zmian klimatu oraz w ochronie lasów i różnorodności biologicznej" - argumentowała w komunikacie koalicja TAPP.

Gdyby państwa unijne wprowadziły proponowane zalecenia, to ceny wołowiny i cielęciny wzrosłyby o 47 eurocentów (w przeliczeniu 2 zł) za 100 gramów, dla wieprzowiny o 36 eurocentów (1,5 zł) za 100 gramów, a dla kurczaka o 17 eurocentów (73 gr) za 100 gramów do 2030 roku.  Odzwierciedla to fakt, że koszty środowiskowe na kilogram wołowiny są najwyższe. Doprowadziłoby to za dekadę do zmniejszenia spożycia kurcząt, wieprzowiny i wołowiny odpowiednio o 30%, 57% i 67%.

Na nowej regulacji przede wszystkim ma zyskać środowisko naturalne. Ceny mięsa z nową opłatą mogą doprowadzić do zmniejszenia emisji CO2 nawet o 120 milionów ton rocznie w Europie. Dla porównania - odpowiada to całkowitej emisji dwutlenku węgla z czterech państw członkowskich UE: Irlandii, Danii, Słowacji i Estonii, oraz prawie 3% wszystkich emisji gazów cieplarnianych w UE.

Debatę nad podatkiem od mięsa współorganizują europosłowie zielonych i socjaldemokratów (koalicja S&D).

Źródło: Radio Zet Biznes

f t g