• 1

 • 2

 • 3

 • 4

Copyright 2020

Fotolia 56683147 Subscription Monthly XXL 320x200Skup mleka w grudniu wyniósł 975,2mln l (GUS). W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku skupiono 11812,1 mln l, tj. o 2% więcej niż w analogicznym okresie 2018 r.

W porównaniu z listopadem 2019 r odnotowano wzrost o 6,2%. Natomiast w porównaniu z grudniem 2018r. wzrost o 1,6%.

W okresie styczeń –grudzień 2019 roku najwięcej mleka ubyło z województw:

 • warmińsko-mazurskiego (589,7mln l),
 • kujawsko –pomorskiego (355,9mln l),
 • mazowieckiego (292,9mln l) oraz
 • wielkopolskiego (284,5mln l).

Z innych województw mleko trafiało głównie do województwa podlaskiego (1702,3mln l).

Ceny mleka

W I połowie 2019 roku utrzymywała się tendencja spadkowa ceny mleka, od sierpnia natomiast trend jest wzrostowy. Według danych GUS w grudniu2019 r. średnia cena mleka w skupie wynosiła 139,73zł/hl i była o 1,1% wyższa niż w listopadzie 2019 r., ale o 0,3% niższa niż w analogicznym miesiącu 2018 roku. W okresie dwunastu miesięcy 2019 roku średnia cena mleka ukształtowała się na poziomie 135,18zł/hl i była o 0,7% wyższa niż w analogicznym okresie 2018 roku.

Zróżnicowanie cen netto skupu mleka jest bardzo wyraźne w województwach. W grudniu 2019 roku najniższą cenę otrzymywali producenci z województw:

 • małopolskiego –125,75zł/hl,
 • łódzkiego–129,12zł/hl,
 • świętokrzyskiego–131,53zł/hl.

Natomiast najwyższa cena mleka była wypłacana w województwach:

 • podlaskim–147,09zł/hl,
 • dolnośląskim –143,97zł/hl oraz
 • warmińsko-mazurskim –143,42zł/hl

Skup mleka w Unii Europejskiej

W listopadzie 2019 roku do mleczarni w UE –28 trafiło 12177 tys. ton mleka. Jest to o 0,9% więcej niż rok wcześniej oraz o 4,0% mniej niż przed miesiącem.

Pięciu największych producentów (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Holandia, Polska) skupiło w analizowanym miesiącu łącznie 7716,2tys. ton mleka tj. o 1,1% więcej niż w 2018 roku, stanowi to 63,4% całego mleka skupionego w UE. W okresie styczeń –listopad 2019 r. w UE skupiono 145367,4 tys. ton mleka, tj. o 0,4% więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku.

Źródło: PFHBiPM

f t g