Drukuj

dróbvsswinieMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zainicjował działania mające na celu powołanie Krajowej Grupy Spożywczej – podmiotu, który posiadałby realny wpływ na rynek rolno-spożywczy. Podjęte działania są odpowiedzią na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie wniosku o uruchomienie ubojni z udziałem Skarbu Państwa, które odbierałyby żywiec drobiowy i wieprzowy z gospodarstw położonych w gminach objętych ograniczeniami weterynaryjnymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń i grypy ptaków.

W założeniach strategia działania ww. podmiotu, już po jego utworzeniu, powinna uwzględniać prowadzenie aktywności na wszystkich możliwych ogniwach łańcucha produkcji, przetwórstwa i dystrybucji żywności, tj. od gospodarstwa rolnego, poprzez przemysł, aż do odbiorcy krajowego i zagranicznego, oraz dążyć do wypracowania mechanizmów finansowania działalności, zapewniających długotrwałą rentowność przedsięwzięcia.

Mając na uwadze fakt, że podejmowane działania uwzględniają utworzenie podmiotu funkcjonującego na zasadach rynkowych, znacząca liczba zadań podjęta będzie bezpośrednio przez ten podmiot.

Jednocześnie MRiRW poinformowało, że w chwili obecnej właściwym w sprawie działań dotyczących utworzenia Krajowej Grupy Spożywczej jest Minister do Spraw Aktywów Państwowych.

Źródło: KRIR