Drukuj

Photogenica PHX8299991 800x600Skup mleka w lutym wyniósł 971,2mln l (GUS). Jest to o 4,1% mniej niż w styczniu 2020 r. oraz o 5,8% więcej w porównaniu z lutym 2019 r.  W okresie od stycznia do lutego 2020 roku skupiono 1983,5 mln l, tj. o 4,3% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r.

 

 

W okresie styczeń - luty 2020 roku najwięcej mleka ubyło z województw:

Z innych województw mleko trafiało głównie do województwa podlaskiego (278,5mln l).

Ceny mleka w skupie

W II połowie 2019 roku utrzymywał się trend wzrostowy ceny mleka, niestety został on zahamowany w pierwszym miesiącu bieżącego roku. W lutym jednak odnotowano niewielki wzrost. Według danych GUS w lutym 2020 r. średnia cena mleka w skupie wynosiła 137,38zł/hl i była o 0,1% wyższa niż w styczniu 2020r., ale o 0,6% niższa niż w lutym 2019 roku. W okresie dwóch pierwszych miesięcy bieżącego roku średnia cena mleka wynosiła 137,28 zł/hl i była o 1,6% niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W lutym 2020 roku najniższą cenę otrzymywali producenci z województw:

 Natomiast najwyższa cena mleka była wypłacana w województwach:

Skup mleka w Unii Europejskiej

W styczniu 2020 roku do mleczarni w UE –27trafiło 11825,2 mln l mleka.

Skup w UE-27 i Wielkiej Brytanii wyniósł 13104,8 mln l i był o 1,3% większy niż przed rokiem. Pięciu największych producentów (Niemcy, Francja, Holandia, Włochy, Polska) skupiło w analizowanym miesiącu łącznie 8265,8 mln l mleka tj. o 1,7% więcej niż w 2019 roku, stanowi to 69,9% całego mleka skupionego w UE–27.

Źródło: PFHBiPM