• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2020

Aktualności

Fotolia 66701448 Subscription Monthly XL 320x200Na wniosek Lubuskiej Izby Rolniczej, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wystąpienie do Komisarza UE ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego o podjęcie działań w celu zmiany przepisów prawa unijnego, aby szacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych odbywało się poprzez liczenie strat w produkcji roślinnej i zwierzęcej gospodarstwa (oddzielnie), aby rolnik mógł skorzystać z pomocy.

Fotolia 55959216 Subscription Monthly XL 800x600Coraz więcej państw na świecie zaczyna głośno mówić o obawach o niedobór jaj lub już istniejących brakach jaj konsumpcyjnych na swoich rynkach. Przyczyniają się do tego paniczne reakcje zakupowe żywności z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa. W piątek, 27 marca, Minister Rolnictwa Izraela wydał polecenie uruchomienia wzmożonego importu, aby uzupełnić zapasy jaj, których nie może zabraknąć przed Świętem Paschy. Choć Izraelczykom wydawało się, że są samowystarczalni w podaży jaj, gwałtowny wzrost popytu spowodował powszechne niedobory. W wielu supermarketach ograniczono ilość jaj możliwych do zakupienia na osobę.

Photogenica PHX297944222 800x600Epidemia COVID-19 nie osłabiła popytu na wieprzowinę. Po początkowym wykupywaniu produktów na zapas sytuacja powoli wraca do normalności, a półki w sklepach uzupełniane są na bieżąco. Paraliż sektora usług publicznych, spowodowany epidemią COVID-19 nie wpłynął ani na sektor produkcji żywca, ani na sektor przetwórczy. Zaburzenia logistyczne oraz niepewność związana z kryzysem koronawirusa przejściowo obniżyły ceny skupu żywca wieprzowego w wielu krajach. Spadek cen w Niemczech o 13 centów na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni był znaczący. Większe spadki zanotowano w Niderlandach (-15₵) oraz Belgii (-14₵). Mniejsze obniżki cen skupu w ostatnich dwóch tygodniach wystąpiły w Danii (-4₵) i Hiszpanii (-4₵) – informuje ISN.

W środę, 25 marca Ministrowie rolnictwa i rybołówstwa krajów UE odbyli dyskusję na temat wpływu pandemii COVID-19 na sektory: rolny i rybołówstwa. Dyskusja odbyła się w formie wideokonferencji.

Uczestnicy spotkania podkreślili wagę solidarności europejskiej oraz wspólnej walki z wyzwaniami spowodowanymi obecną sytuacją. Zwrócili szczególną uwagę na konieczność zachowania wspólnego rynku, a w szczególności swobodnego przepływu towarów, aby łańcuch dostaw żywności nie został zachwiany i bezpieczeństwo żywnościowe było zapewnione.

Polskie postulaty

Polska zgłosiła postulat o uruchomienie pełnego zestawu działań interwencyjnych na dotkniętych rynkach rolnych, w tym interwencji rynkowej na rynku wołowiny i mleka.

Fotolia 62093440 Subscription Monthly L 800x600W związku z wystąpieniem ASF na dużej fermie trzody chlewnej w Niedoradzu, wielkopolski samorząd rolniczy przedstawił propozycje rozwiązań ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa.

Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski wystosował w tej sprawie pismo do Ministra Rolnictwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowkiego.

Podkategorie

f t g