Copyright 2020

Aktualności

Fotolia 19436932 Subscription Monthly XL 320x200

Od 16 października do końca listopada rolnicy mają otrzymać 11 mld zł zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich. ARiMR tygodniowo ma wypłacać ok 2 mld zł, a w ciągu dnia zrealizować nawet 90 tys. przelewów bankowych.

 

Jak zapowiedział Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, od 16 października rozpocznie się wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich. Podczas konferencji prasowej w Kruszwicy szef resortu poinformował, że w odstępie 6 tygodni, do końca listopada, państwo wypłaci rolnikom ok. 11 mld zł. ARiMR jest już przygotowana do dokonywania 90 tysięcy przelewów dziennie. Tygodniowo na konto rolników ma spływać ok 2 mld zł .

Ardanowski przypomniał też, że od 14 września Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski od rolników na pomoc „suszową”. Do wtorku wpłynęło tych wniosków ok. 9 tysięcy. Jednocześnie po raz kolejny napiętnował gminy, które nie realizują przekazywania wojewodom protokołów z szacowania strat spowodowanych suszą.

Źródło: cenyrolnicze.pl

Fotolia 67051705 Subscription Monthly XXL 320x200Rząd przeznaczy 1,5 mld zł na pomoc klęskową dla rolników. Poszkodowani przez suszę rolnicy mogą składać wnioski od dzisiaj. Zabezpieczono również pieniądze dla rolników z gmin, które jeszcze nie podliczyły strat.

 

 

 

Od dzisiaj, tj. 14.09.2018 r. rusza nabór wniosków o pomoc finansową dla rolników dotkniętych suszą. Minister rolnictwa wyjaśnił, że środki będą wypłacane na podstawie protokołów szacowań. Dodał, że rolnicy z gmin, z których nie wpłynęły protokoły dostaną pomoc wtedy, gdy dokumenty zostaną dostarczone. "Ubolewam i współczuję tym rolnikom, ale pieniądze dla nich są zarezerwowane" - podkreślił. Szef resortu rolnictwa wskazał, że Rada Ministrów podjęła decyzję o przeznaczeniu 1,5 mld zł, "kwoty jakiej nigdy w historii wolnej Polski nie przeznaczono na pomoc klęskową". Przypomniał, że w 2015 r. na pomoc przeznaczono 450 mln zł.

Jak będzie wyglądać pomoc?

Gdy straty rolnika wynoszą 70 proc. i więcej pomoc państwa ma wnosić 1 tys. zł do hektara, zaś gospodarstwa, w których straty są w przedziale 30-70 proc. - 500 zł na każdy hektar. Pieniądze mają też być wypłacane właścicielom stawów rybnych - w wysokości 300 zł do 1 hektara zarybionych stawów. Pieniądze te pozwolą zrealizować m.in. zobowiązania związane z kredytami (prolongaty, nowe kredyty), jak również pokryć środki związane z umorzeniami w KOWR, KRUS. Pomogą również udzielić pomocy bezpośredniej poszczególnym hektarom w wysokości 1 tys. zł dla strat 70 i więcej proc., a w przedziale 30-70 proc. będzie to kwota wsparcia 500 zł do hektara.

Fotolia 45765967 Subscription Monthly XL 320x200Do najbliższego piątku tj. 14.09.2018 r. przyjmowane będą wnioski o udzielenie pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw do programu bioasekuracji (refundacja kosztów do 75%). Wniosek może złożyć każdy producent rolny, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są zwierzęta gospodarskie z gatunku świnia (Sus scrofa).

 

Pomoc finansowa dotyczyć będzie wydatków poniesionych na:

 • zakup mat dezynfekcyjnych,
 • zakup sprzętu do wykonywania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych,
 • zakup odzieży ochronnej i obuwia ochronnego,
 • zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie, przed dostępem zwierząt domowych.

Fotolia 15853581 Subscription Monthly L 320x200Od jutra tj. 11 września rolnicy będą musieli stosować zmienione przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich. Wchodzi bowiem w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1642).

 

 

Poniżej przedstawione zostały główne zmiany, które nowelizacja wprowadza.

Posiadacze trzody chlewnej muszą zwrócić uwagę na to, że:

 • w przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom, wprowadzono na tych obszarach obowiązek zgłaszania w ciągu 2 dni zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia oraz uboju zwierzęcia gospodarskiego;
 • w przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom, wprowadzono na tych obszarach obowiązek zgłoszenia faktu oznakowania świni, w terminie 2 dni od dnia oznakowania, podając liczbę oznakowanych zwierząt;
 • zmieniono zasady znakowania świń poprzez założenie na małżowinę uszną kolczyka albo wytatuowanie numeru siedziby stada, w której świnia się urodziła przed opuszczeniem przez to zwierzę tej siedziby stada, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia urodzenia tego zwierzęcia;
 • doprecyzowano termin dodatkowego oznakowania świń poprzez założenie na małżowinę uszną kolczyka albo wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada, w której świnia przebywa powyżej 30 dni, w przypadku gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia i świnia przebywa w tej siedzibie stada dłużej niż 30 dni, - bezzwłocznie, jednak nie później niż przed opuszczeniem przez to zwierzę tej siedziby stada;
 • zrezygnowano z obowiązku zgłoszenia do kierownika biura dodatkowego oznakowania świń;
 • wprowadzano obowiązek znakowania świń, w przypadku utraty przez świnię kolczyka lub jego uszkodzenia, w terminie 1 dnia od stwierdzenia tej okoliczności;
 • doprecyzowano przepis w zakresie przekazywania kierownikowi biura, jako wyników spisu stanu stada świń tylko liczby świń ustalonej podczas spisu;

trio2 320x200Według danych udostępnionych przez GUS w 2017 r. uzyskano następujący poziom produkcji podstawowych produktów zwierzęcych:

 • żywiec rzeźny ogółem – 6857,3 tys. ton (wzrost w stosunku do 2016 r. o 3,6%), 
 • mleko – 13304,6 mln litrów (o 3,4% więcej niż w 2016 r.),
 • jaja kurze – 10998,2 mln sztuk (wzrost o 3,8% do poprzedniego roku),

Produkcja żywca rzeźnego ogółem w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych ogółem wyniosła 469,0 kg (455,3 kg w 2016 r.), a mleka 910 litrów (885 litrów w 2016 r.).

W 2017 r. przeciętna roczna wydajność mleka od 1 krowy wyniosła 5687 litrów i w stosunku do 2016 r. wzrosła o 2,2% (o 124 litrów), nieśność kur zmniejszyła się w skali roku o 0,5 % i wynosiła 218 jaj od jednej nioski, a wydajność wełny od 1 owcy pozostała na takim samym poziomie jak w poprzednim roku i wynosiła 3,3 kg.

 Żywiec rzeźny

W 2017 r. wyprodukowano 6857,3 tys. ton żywca rzeźnego ogółem, tj. o 236,3 tys. ton, (o 3,6%) więcej niż w 2016 r. W przeliczeniu na wagę mięsa (tzw. waga bita ciepła) produkcja ogółem wyniosła 5097,4 tys. ton i była wyższa od uzyskanej w poprzednim roku o 158,2 tys. ton (o 3,2%).

W gospodarstwach indywidualnych wyprodukowano w 2017 r. 6047,3 tys. ton żywca, tj. o 387,5 tys. ton (o 6,8% więcej) niż w 2016 r. Produkcja żywca z tych gospodarstw stanowiła 88,2% produkcji krajowej.

Krajowa produkcja żywca rzeźnego w 2017 r. według gatunków wyniosła:

 • wołowego - 1090,6 tyś ton (o 12,2% więcej niż w 2016 r.),
 • cielęcego 2,4 tyś ton (o 60,4% mniej),
 • wieprzowego 2428,1 tyś ton (o 0,8% więcej),
 • baraniego 2,9 tyś ton (o 2,5% więcej),
 • końskiego - 20,0 tyś ton (o 13,9% mniej),
 • drobiowego 3307,5 tyś ton (o 3,3% więcej).

Źródło: GUS

Podkategorie

f t g