Copyright 2020

Aktualności

Fotolia 33878107 Subscription Monthly L 320x200W pierwszych miesiącach 2018 r. nastapił spadek cen skupu mleka, po zwyżkach trwających prawie nieprzerwanie od lipca 2016 r. W lutym br. pomimo zmniejszenia skupu o 8,0% (do 883,0 mln litrów) ceny mleka surowego spadły o 4,8% (do 135,24 zł/hl) w porównaniu do mięsiąca poprzedniego. Od grudnia 2017 r. do lutego 2018 r. ceny skupu obniżyły się o 11,3%. W okresie styczeń-luty br. rolnicy dostarczyli do mleczarni łącznie ponad 1,8 mld litrów mleka, co stanowi wzrost o 3,8% w porównaniu do okresu bliźniaczego w roku ubiegłym. Wzrósł również przeciętny poziom cen skupu mleka do 138,80 zł/hl (wzrost o 4,9%).

 

Żródło: Rynek Rolny

W czasie kolejnego podłego* protestu przeciwko budowie nowoczesnych ferm na północnym Mazowszu, nawiedzeni Zieloni podburzający okolicznych mieszkańców pseudoekologicznymi hasłami, trafi na kontrmanifestację pracowników ferm i ich kooperantów.

Uczestnicy kontrmanifestacji słusznie podnosili kwestię miejsc pracy i rozwoju polskiego rolnictwa. Ich transparenty zobaczcie na załączonych zdjęciach.

Dodam od siebie, że przeciwnicy rozwoju polskiego rolnictwa, świadomie lub nie, wspierają rozwój produkcji rolnej w krajach ościennych, szczególnie na Ukrainie. Chwilowo wojna w Donbasie powstrzymuje powstawanie gigantycznych obiektów hodowlanych, zapoczątkowane kilka lat temu przez Zachodni kapitał. Dlatego za zwykłe łajdactwo uważam walczenie z polskim nowoczesnym rolnictwem, dającym pracę i tanią żywność Polakom.

 

Piotr Lisiecki

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz

*Protest nazywam po imieniu - podłym, bo jest podłością blokować w niedzielne popołudnie jedną z głównych dróg kraju, którą podróżują mieszkańcy Warszawy, wracający z weekendowych wypadów do rodzin lub nad morze. Jaki cel ma uprzykrzanie im życia?


W dniach 25–27 listopada 2016 w Centrum Targowym Ptak w Nadarzynie  pod patronatem honorowym ministra rolnictwa odbędą się Centralne Targi Rolnicze.  Współorganizatorami są związki zrzeszające rolników oraz producentów maszyn i środków do produkcji rolnej. Przy współpracy z patronami honorowymi oraz partnerami merytorycznymi planowanych jest wiele paneli dyskusyjnych poświęconych możliwościom rozwoju zagranicznej aktywności polskich przedsiębiorców oraz rozwojowi innowacyjnej działalności.

Centralne Targi Rolnicze - CTR 2016 to inicjatywa targowa, dedykowana branży rolno-spożywczej. Ma być platformą spotkań rolników i mieszkańców obszarów wiejskich z producentami maszyn, urządzeń, sprzętu do produkcji, hodowli, przetwórstwa i przechowalnictwa, środków do produkcji rolnej oraz instytucjami oferującymi wsparcie i usługi finansowe.

Polscy przedsiębiorcy rolni mają zaprezentować partnerom krajowym oraz zagranicznym, w tym w szczególności z Azji i Afryki oraz Europy Środkowo-Wschodniej swoje osiągnięcia i możliwości współpracy handlowej i inwestycyjnej.

Centralne Targi Rolnicze to wydarzenie o bardzo szerokim zasięgu tematycznym, zgrupowane w ramach specjalistycznych sekcji tematycznych: Salon Techniki Rolniczej, Salon Środków do Produkcji Rolnej, Targi Dobrej Żywności, Salon usług specjalistycznych i wsparcia dla branży AGRO, Sekcja innowacji dla branży rolno-spożywczej.

Targom towarzyszyć będzie Wystawa zwierząt gospodarskich i ptactwa ozdobnego, w ramach której zwiedzający będą mieli możliwość poznać różnorodność gatunkową zwierząt oraz ptactwa hodowanego w Polsce.

 

 

 

11 października 2016 r. uroczyście rozpoczyna swoją działalności Centrum Genetyczne EBP w Sztumie. To kluczowy element, rozpoczętego w maju 2015 roku  Europejskiego Programu Hodowlanego dotyczącego rozwoju genetyki buhajów i krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej i strategiczna inwestycja SHiUZ Bydgoszcz i  jej francuskiego partnera - spółdzielni hodowców Genes Diffusion.

Centrum powstaje na bazie istniejącego gospodarstwa w Sztumie-Czerninie, które wcześniej pełniło rolę przechowalni buhajów. Inwestycja jest w fazie modernizacji i rozbudowy istniejących budynków pod potrzeby odchowu cieląt, jałówek oraz buhajków pochodzących z wiodących ośrodków hodowli bydła i posiadających najwyższe indeksy w wycenie genomowej. Najlepsze z nich staną się matkami i ojcami przyszłych pokoleń krów i buhajów. Odchowane w Centrum EBP jałówki będą miały szanse trafić do obór polskich hodowców, natomiast najlepiej wycenione buhaje znajdą się w ofercie inseminacyjnej SHiUZ Bydgoszcz.

Widząc minimalne ryzyko dotyczące możliwego rozprzestrzenienia się grypy ptaków lub rzekomego pomoru drobiu, Urząd Bezpieczeństwa Żywności USA (FSIS) proponuje, aby dodać Polskę do listy krajów kwalifikujących się do wywozu produktów drobiowych do Stanów Zjednoczonych.

Polskie przepisy bezpieczeństwa żywnościowego są w oczach Amerykanów bardzo wiarygodne. Zgodnie z tą propozycją, Polska będzie się kwalifikować do eksportu surowców i przetworzonych produktów drobiowych do Stanów Zjednoczonych. Chociaż Polska jest zakwalifikowana do wywozu drobiu do Stanów Zjednoczonych, eksportowane produkty muszą być zgodne ze wszystkimi innymi obowiązującymi wymaganiami określonymi w Stanach Zjednoczonych, w tym m.in. w zakresie wymogów zdrowotnych.

Za: WattAgnet.com

Podkategorie

f t g