Copyright 2020

Aktualności

Fotolia 37473904 Subscription Monthly XXL 320x200W gospodarstwie rolnym w gminie Lisków pod Koszalinem stwierdzono gruźlicę bydła - chorobę, której nie notowano w tym rejonie od trzydziestu lat. W związku z ryzykiem rozprzestrzenienia się choroby zdecydowano o likwidacji wszystkich zwierząt z hodowli - stado liczyło 160 szt.

 

Gruźlica zwierząt jest niebezpieczna dla ludzi, ale przy zachowaniu podstawowych środków sanitarnych nic nie powinno nam zagrażać. Dlatego też każdy hodujący bydło musi mieć świadomość tego, aby utrzymywać ostre zasady bioasekuracji w danym gospodarstwie, aby były wyłożone maty dezynfekcyjne, aby używać odzież i obuwie tylko i wyłącznie do użytku w danym gospodarstwie, żeby w tych butach nie chodzić po domu, żeby nie iść do sąsiada, żeby nie wychodzić na drogę, ponieważ w tej chwili mnożą się bakterie, wirusy - wyjaśnia Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kaliszu Joanna Kokot-Ciszewska.

 

Gruźlica przenosi się drogą kropelkową. U bydła objawy choroby są podobne do tych wystepujących u ludzi - zwierzęta kaszlą, obserwowany jest u nich ciężki oddech. Jednak w przypadku tego ogniska takich objawów nie stwierdzono. Chorobę ujawniono podczas przeprowadzania rutynowych badań bydła w gospodarstwie. Jest podejrzenie, że w powiecie kaliskim w gminie Ceków Kolonia jest jeszcze jedno ognisko gruźlicy u krów. To również duże stado liczące ok.100 sztuk bydła mlecznego. Próbki badań przesłano już do Instytutu w Puławach. Na wyniki trzeba poczekać ok.6 tygodni.

Należy pamiętać, że gruźlica bydła niepodlega leczeniu, ani profilaktycznym szczepieniom, natomiast podlega obowiązkowi zwalczania.

Źródło: radiopoznan.fm

Fotolia 62372587 Subscription Monthly XL 320x200Centrum Genetyczne PFHBiPM zbiera dane do pierwszego krajowego indeksu ekonomicznego dla bydła mlecznego rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Niezbedna jest pomoc polskich hodowców - przygotowaną przez PFHBiPM ankietę hodowlaną można wypełnić na stronie Federacji do 31 lipca br. Zebrane odpowiedzi staną się podstawą do opracowania indeksu. Dzięki temu Hodowcy będą mogli wybierać buhaje, których córki przyniosą większe zyski. Każdy Hodowca, który chce zwiększyć efektywność pracy hodowlanej w wybranym przez siebie kierunku, może uzyskać informacje na temat ankiety dzwoniąc do Centrum Genetycznego (61 222 39 87) lub kontaktując się z nami drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Źródło: PFHBiPM

 

Fotolia 19436932 Subscription Monthly XL 320x200W piątek 29 czerwca ruszył nabór wniosków o premię dla młodych rolników. Ze wsparcia może skorzystać każdy gospodarz, poniżej 40 roku życia. Bezzwrotną premię o wysokości 100 tys. zł będzie można przeznaczyć m.in. na zakup maszyn rolniczych. Wnioski przyjmują oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 lipca.

„Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” może być przyznana osobie fizycznej, która w dniu złożenia wniosku jest pełnoletnia i ma nie więcej niż 40 lat, jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub zobowiąże się je uzupełnić.
Premia przysługuje osobie, która przed dniem złożenia wniosku stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha (jednak nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy), przedłożyła biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązała się do jego zrealizowania.
 
Gospodarz, któremu zostanie przyznane wsparcie, najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy musi rozpocząć działalność jako prowadzący gospodarstwo o wielkości ekonomicznej 13 tys. – 150 tys. euro i powierzchni użytków rolnych równej co najmniej średniej krajowej (10,65 ha), a w województwach o niższej średniej - co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie.
 
Premia dla młodych rolników wypłacana jest w 2 częściach. Pierwsza rata (80%) trafia do gospodarza, po wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy, pozostałe 20% otrzyma po zrealizowaniu biznesplanu.

Przyznana pomoc może być wykorzystana na wydatki dotyczące działalności rolniczej w gospodarstwie, bądź przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie, w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, przy czym wysokość wydatków na inwestycje w środki trwałe musi wynieść co najmniej 70 proc. kwoty pomocy.

Źródło: ARiMR

trio 320x200Zgodnie z projektem „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” z czerwca 2018 r. – wszyscy rolnicy posiadający zwierzęta gospodarskie będą zobowiązani wybudować w swoich gospodarstwach płyty i zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę oraz silosy na pasze soczyste. Powierzchnia płyt obornikowych musi wystarczyć na przechowywanie obornika przez 5 miesięcy, natomiast pojemność zbiorników na nawozy płynne musi umożliwić ich przechowywanie przez okres 6 miesięcy.

Wspomniany zapis spowodował znaczny wzrost kosztów, jakie resort rolnictwa przewidywał na dostosowanie rolników do zmienionej ustawy Prawo Wodne. Kwota ta wzrosła z 754,7 mln zł do 1.300,5 mln zł (1.181 mln zł na płyty i zbiorniki + 119,5 mln zł na przechowywanie kiszonek).

Pomocą dla rolników w spełnieniu tych wymagań mają być środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 w ramach którego można będzie uzyskać dofinansowanie, m.in. na doposażenie gospodarstw w urządzenia do przechowywania nawozów naturalnych lub pasz soczystych. Jak wynika z harmonogramu planowanych do końca br. naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 nabór na to działanie odbędzie się w grudniu 2018 r.

Wspomniana pomoc opiera się na refundacji części kosztów kwalifikowalnych. W dotychczasowym programie poziom refundacji wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych (60% w przypadku młodych rolników). Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć 50 tys. zł.

Inną formą pomocy rolnikom na OSN jest Pakiet 2 Programu Rolno-środowiskowo-klimatycznego. W ramach tego programu rolnicy mogą otrzymać wsparcie w wysokości 650 zł/ha na zasiew poplonu, który musi pozostać na polu w okresie miedzy 15 września a 1 marca roku następnego. Zadaniem tego programu jest ochrona gleby i wody przed erozją wodną, przeciwdziałanie utracie substancji organicznej oraz ochrona wód przed zanieczyszczeniami.

Źródło: WIR

 

Fotolia 155054066 Subscription Monthly XXL 320x200Na rynku krajowym w marcu br. rozpoczął się sezon zwiększonych dostaw mleka do mleczarni, skutkujący obniżką cen i trwający zwykle do września. W kwietniu br. średnia cena za hl mleka surowego obniżyła się do 132,17 zł (o 1,5% mniej w porównaniu z marcem), przy spadku dostaw o 0,3% do 981,2 mln litrów.

W ciągu czterech pierwszych miesięcy br. mleczarnie zakupiły ok 3,8 mld litrów mleka, tj. o 3,0% więcej w porównaniu do okresu analogicznego w roku 2017. Przeciętny poziom cen skupu w tym okresie wyniósł 135,9 zł/hl i był o 3,2% wyższy niż przed rokiem.

W kwietniu br. obniżce cen skupu mleka towarzyszyły obniżki cen bydła mlecznego. Na targowiskach za dojną krowę płacono 3053 zł ( o 1,8% mniej niż w marcu), natomiast za jałówkę 1-roczną można było otrzymać 2110 zł (spadek o 1,9%). W okresie styczeń-kwiecień br. średni poziom cen krów był o 1,0% wyższy, zaś jałówek o 7,8% niższy niż w takim samym okresie 2017 r.

Źródło: Rynek Rolny

Podkategorie

f t g