Copyright 2020

Aktualności

Fotolia 67051705 Subscription Monthly XXL 320x20028 czerwca br. ruszy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach operacji "Modernizacja gospodarstw rolnych". Dofinansowanie będzie obejmować inwestycje związane z rozwojem: produkcji prosiąt, produkcji mleka krowiego oraz produkcji bydła mięsnego. O pomoc będą mogli ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna:

- w przypadku produkcji prosiąt - mieści się w przedziale od 10 tys. do 250 tys. euro,

- w przypadku produkcji mleka krowiego / bydła mięsnego - od 10 tys. do 200 tys. euro.

Maksymalny poziom dofinansowania to 900 tys zł (inwestycje w produkcję prosiąt) oraz 500 tys zł (przedsięwzięcia związane z rozowjem produkcji mleka krowiego / bydła mięsnego).

Nabór wniosków zakończy się 28.07 br.

 

Żródło: ARiMR

 

17 maja 2018 r. odbyła się 5-ta edycja Mlecznej Gali - jednego z największych wydarzeń hodowlanych w kraju. Po raz piąty uhonorowano najlepszych hodowców bydła mlecznego, których zwierzęta podlegają ocenie wartości użytkowej. Podczas imprezy przedstawiono laureatów 7 kategorii pod względem wydajności od krów poszczególnych ras oraz 7 kategorii pod względem wydajności rekordowych w odniesieniu do wielkości ocenianych stad. W uroczystości oprócz hodowców i producentów mleka uczestniczyły władze i pracownicy PFHBiPM oraz przedstawiciele rządu, prezesi spółek inseminacyjnych, agencji rolniczych, reprezentanci i prezesi spółdzielni mleczarskich i świata nauki. Prestiżowe wyróżnienia wręczyli im Leszek Hądzlik, prezydent PFHBiPM, Krzysztof Rodzik – szef Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krystian Popławski – dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uroczystość poprowadziła Marta Manowska - prezenterka reality show „Rolnik szuka żony”.

Pełna lista laureatów Mlecznej Gali 2018 r. dostępna na stronie PFHBiPM.

 

IMG 2854 1 640x480

 

IMG 2885 1 640x480

 

IMG 2904 1 640x480

Źródło: PFHBiPM

 

Fotolia 112246818 Subscription Monthly XL 320x200Według danych zebranych przez Komisję Europejską produkcja wołowiny w br. zmniejszy się o ok. 1%, eksport żywych zwierząt do krajów niezrzeszonych w UE wzrośnie o 2%, tak samo wołowiny (2%). Natomiast import wołowiny zwiększy się o 10%, a  import żywych zwierząt utrzyma się na stosunkowo niskim poziomie. W grudniu 2017 r. pogłowie bydła w UE było o 0,8% niższe niż w grudniu 2016 r. i dotyczyło wszystkich rodzajów bydła. Rezultatem zmniejszenia unijnej produkcji wołowiny będzie najprawdopodobniej spadek podaży krów. W krajach Europy Wschodniej i Hiszpani można oczekiwać wzrostu produkcji, jednakże nie zrekompensuje to spadków u pozostałych unijnych dostawców wołowiny. W okresie styczeń-luty br. skupiono 68,8 tys. ton bydła (wagi żywej), co stanowi wzrost o 6,7% w porównaniu z rokiem poprzednim. Średnia cena skupu bydła w tym okresie wyniosła 6,52 zł/kg i była wyższa o 4,3% niż przed rokiem. Cena skupu młodego bydła w lutym 2018 r. wyniosła 6,62 zł/kg i była o 3,8% wyższa niż w roku poprzednim, a także o 2,6% niższa niż w styczniu 2018 r.

W handlu detalicznym w okresie styczeń-luty 2018 r. mięso wołowe zdrożało o 3,9%, a cielęce o 2,9%  w porównaniu do okresu analogicznego w 2017 r.

 

Żródło: Rynek Rolny

Fotolia 33878107 Subscription Monthly L 320x200W pierwszych miesiącach 2018 r. nastapił spadek cen skupu mleka, po zwyżkach trwających prawie nieprzerwanie od lipca 2016 r. W lutym br. pomimo zmniejszenia skupu o 8,0% (do 883,0 mln litrów) ceny mleka surowego spadły o 4,8% (do 135,24 zł/hl) w porównaniu do mięsiąca poprzedniego. Od grudnia 2017 r. do lutego 2018 r. ceny skupu obniżyły się o 11,3%. W okresie styczeń-luty br. rolnicy dostarczyli do mleczarni łącznie ponad 1,8 mld litrów mleka, co stanowi wzrost o 3,8% w porównaniu do okresu bliźniaczego w roku ubiegłym. Wzrósł również przeciętny poziom cen skupu mleka do 138,80 zł/hl (wzrost o 4,9%).

 

Żródło: Rynek Rolny

W czasie kolejnego podłego* protestu przeciwko budowie nowoczesnych ferm na północnym Mazowszu, nawiedzeni Zieloni podburzający okolicznych mieszkańców pseudoekologicznymi hasłami, trafi na kontrmanifestację pracowników ferm i ich kooperantów.

Uczestnicy kontrmanifestacji słusznie podnosili kwestię miejsc pracy i rozwoju polskiego rolnictwa. Ich transparenty zobaczcie na załączonych zdjęciach.

Dodam od siebie, że przeciwnicy rozwoju polskiego rolnictwa, świadomie lub nie, wspierają rozwój produkcji rolnej w krajach ościennych, szczególnie na Ukrainie. Chwilowo wojna w Donbasie powstrzymuje powstawanie gigantycznych obiektów hodowlanych, zapoczątkowane kilka lat temu przez Zachodni kapitał. Dlatego za zwykłe łajdactwo uważam walczenie z polskim nowoczesnym rolnictwem, dającym pracę i tanią żywność Polakom.

 

Piotr Lisiecki

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz

*Protest nazywam po imieniu - podłym, bo jest podłością blokować w niedzielne popołudnie jedną z głównych dróg kraju, którą podróżują mieszkańcy Warszawy, wracający z weekendowych wypadów do rodzin lub nad morze. Jaki cel ma uprzykrzanie im życia?


Podkategorie

f t g