Copyright 2020

Aktualności

3 października 2015 weszły w życie zmienione przepisy ustawy o Agencji Rynku Rolnego, które wprowadzają obowiązek zawierania pisemnych umów na dostarczanie produktów rolnych, w tym drobiu i jaj. Umowa sporządzana przed dostawą ma zawierać niezmienną cenę do zapłaty lub określone warunki ustalenia ceny poprzez połączenie różnych czynników. Dodatkowo ma być ujęta ilość i jakość dostarczanych produktów, termin dostawy, ma zawierać okres obowiązywania umowy, szczegóły dotyczące terminów płatności, ustalenia dotyczące odbioru lub dostawy produktów rolnych. Minimalny okres obowiązywania umowy ma wynosić co najmniej 6 miesięcy.

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz stoi uważa, że producentom oraz dystrybutorom należy pozostawić pełną swobodę w zawieraniu umów kooperacyjnych i umów dostaw, co ma stwarzać dogodne warunki do elastycznej współpracy pomiędzy poszczególnymi ogniwami produkcji drobiarskiej. Takie zasady pozwalają w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej na szybsze stabilizowanie rynku. Przemawia za tym stanowiskiem także dynamiczny rozwój sektora drobiowego w ciągu ostatniej dekady – doskonale sprawdziły się dotychczasowe warunki prowadzenia działalności gospodarczej w drobiarstwie, oparte na swobodzie zawierania umów.

Innego zdania jest Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj. Ich zdaniem wprowadzenie obligatoryjnych umów negocjacyjnych wzmocni współpracę, zintegruje środowisko oraz bardziej zaznaczy rolę grup producenckich a także związków reprezentujących hodowców. Federacja twierdzi, że gospodarska wolnorynkowa doprowadziła do braku jakichkolwiek limitów w produkcji, a brak wieloletnich umów kontraktacyjnych doprowadził do zachwiania równowagi popytowo-podażowej i bardzo dużej produkcji i jednoczenie niskich cen drobiu. Stąd wprowadzenie obowiązkowych umów wiążących na wiele lat pozwoliłoby na tworzenie przewidywanych biznesplanów i rozwój gospodarstw.

Obecnie projekt ten jest na etapie konsultacji społecznych.

Za: Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz

Według propozycji ministerstwa rolnictwa rolnicy będą mogli sprzedawać wytworzoną przez siebie żywność w swoim gospodarstwie rolnym, a także we wszelkich miejscach przeznaczonych do prowadzenia handlu, bez wyłączania budynków lub ich części. Zgodnie z projektem w wytworzonym produkcie, co najmniej 50 proc. surowców roślinnych lub zwierzęcych powinno pochodzić z własnego gospodarstwa. Dodatkowym warunkiem zwolnienia z podatku dochodowego będzie prowadzenie ewidencji sprzedaży. Po uzyskaniu ze sprzedaży przerobionej żywności przychodów w wysokości 40 tys. zł można będzie wybrać opodatkowanie przychodów powyżej 40 tys. zł na podstawie 2-proc. stawki podatku zryczałtowanego.

Autorzy propozycji szacują, że zwolnienie z podatku dochodowego sprzedaży przerobionych przez rolnika produktów zmniejszy wpływy do budżetu państwa o 8 mln zł, przy założeniu, że 10 tys. gospodarstw rolnych będzie przerabiało produkty rolne i każde gospodarstwo rolne dokona sprzedaży tych produktów w kwocie 40 tys. zł.

Projektowane zwolnienie z podatku dochodowego będzie stanowiło pomoc de minimis. Limity ograniczające ilość żywności, która może być zbywana w ramach rolniczego handlu detalicznego minister rolnictwa ma określić w rozporządzeniu.

Przepisy projektowanej noweli mają stworzyć polskim rolnikom możliwości rozwoju produkcji żywności jak i jej sprzedaży bezpośrednio konsumentom.

Za: Serwisu Kurier PAP, 21.04

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDAŃSKU zaprasza producentów drobiu oraz wszystkich zainteresowanych na IV Pomorskie Forum Drobiarskie. Forum odbędzie się w dniach 20-21 czerwca w Chmielnie, Wichrowe Wzgórze - Oaza Zdrowia na Kaszubach, ul. Wichrowe Wzgórze 13.

Główny wykład wygłosi Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego - prof. dr hab. Andrzej Koncicki

Szczegółowe informacje: www.podr.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. (58) 326  39  11/12

Koszt uczestnictwa: producenci drobiu  - 40 zł/os. (uczestnictwo w panelach tematycznych, materiały konferencyjne, wyżywienie),  - 80 zł/os. (nocleg, uczestnictwo w panelach tematycznych, materiały konferencyjne, wyżywienie); pozostali uczetsnicy - 250 zł/os. (uczestnictwo w panelach tematycznych, materiały konferencyjne, wyżywienie),  - 350 zł/os. (nocleg, uczestnictwo w panelach tematycznych, materiały konferencyjne, wyżywienie).

Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie www.podr.pl

 

 

Zakład Chorób Świń Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego
w Puławach, Sekcja fizjologii i patologii świń Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych oraz Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie zapraszają w dniach 21-22 czerwca 2016 r. na coroczną XXI Międzynarodową Konferencję Naukową, pt.   „Optymalne: technologia, genetyka oraz zdrowie - podstawą opłacalności chowu świń”.

Referaty wygłoszą wybitni naukowcy i praktycy krajowi i zagraniczni. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa firm związanych z produkcją trzody chlewnej.

 Sekretariat Konferencji i miejsce obrad: Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy 

Koszt uczestnictwa (udział w wykładach, materiały zjazdowe oraz uczestnictwo w spotkaniu towarzyskim i koncercie zespołu Lady Pank) – 300,00 zł brutto. Wpłaty należy dokonać na konto: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach – Oddział BGŻ S.A. oddział operacyjny w Puławach nr 35203000451110000000531520 z dopiskiem „konferencja hyopatologiczna” wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika - do dnia 6 czerwca 2016 r.

Zgłoszenia na konferencję można dokonywać poprzez: formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie www.konferencjaswinie.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fax 81 889 33 46

Dane dotyczące programu, zakwaterowania oraz sesji satelitarnych związanych z konferencją znajdują się na stronie internetowej www.konferencjaswinie.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 81 889 31 20

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. dr h.c. multi Zygmunt Pejsak

           

Najnowsza wersja Katalogu Firm Paszowych już w sprzedaży!

 

Katalog zawiera informacje o ponad 500 firmach związanych z branżą paszową - producentach i dystrybutorach mieszanek paszowych, koncentratów, preparatów mlekozastępczych, premiksów, dodatków paszowych, ziół, dodatków mineralnych, zbóż i produktów przemysłu zbożowo-młynarskiego, nasion roślin strączkowych, nasion roślin oleistych oraz produktów przemysłu olejarskiego, produktów przemysłu spożywczego (wytłoki, melasa, wysłodki buraczane, drożdże, DDGS, preparatów leczniczych), pasz pochodzenia zwierzęcego, tłuszczów do natłuszczania pasz, mieszanek dietetycznych mieszanek leczniczych.

 

Czytelna i rzetelna informacja o rynku producentów/dystrybutorów pasz w Polsce.

Przejdź do sklepu.

Podkategorie

f t g