Copyright 2020

Nieodłącznym elementem utrzymywania higieny i zwalczania chorób w hodowli wszystkich gatunków zwierząt, obok chemioterapii, chemioprofilaktyki i immunoterapii, jest dezynfekcja.

 

 

Dezynfekcja zastosowana prawidłowo zapobiega kontaktowi zwierząt wrażliwych z czynnikami chorobotwórczymi, których źródłem jest zwykle otaczające je środowisko (woda, pasza, ściółka, inne osobniki, itp.). Czynniki zakaźne wydalane są do środowiska wraz z kałem, moczem, śluzem czy krwią, przez zwierzęta zainfekowane. W środowisku zewnętrznym występuje wiele czynników fizycznych, pod wpływem których ginie wiele drobnoustrojów, jednakże nie wystarczą one do ich całkowitej i samoistnej eliminacji bakterii, wirusów i grzybów z otoczenia zwierząt. Największe znacznie spośród tych czynników posiada światło słoneczne. Bezpośrednie działanie promieni słonecznych inaktywuje większość drobnoustrojów w ciągu kilkudziesięciu minut. Wystarczy jednak, aby promienie słoneczne lub rozproszone światło nie działały bezpośrednio (a tak dzieje się we wnętrzu obiektów fermowych), a niektóre z drobnoustrojów bardziej opornych, np. prątki gruźlicy, czy spory bakterii zarodnikujących mogą pozostawać w środowisku zacienionym nawet kilka lat w stanie zdolnym do wywołania infekcji.
Dezynfekcja, czyli odkażanie jest rozumiana jako zabieg mający na celu niszczenie mikroorganizmów chorobotwórczych znajdujących się w otoczeniu zwierząt i człowieka. Monitoring efektów dezynfekcji powinien składać się z 2 pomiarów: przed procesem dezynfekcji czyli po umyciu obiektu oraz po wykonanej dezynfekcji czyli przed wprowadzeniem piskląt na obiekt. Procedurę opartą na metodzie odciskowej, jako jedyna polska firma paszowa, opracowała i wdrożyła firma EKOPLON SA.

 

 Podłoża:
1.    Podłoże do monitorowania biokontaminacji powierzchni w środowisku produkcyjnym. Wykrywanie drożdży i pleśni.
2.    Podłoże sterylizowane radiacyjnie do monitorowania zanieczyszczeń bakteryjnych.


Monitorowanie drożdży i pleśni oraz bakterii:

1.    Dla prawidłowej oceny powierzchni pobieramy co najmniej jedną próbkę.
2.    Doprowadzamy podłoże płytki do temperatury pokojowej.
3.    Wykonujemy właściwy posiew płytek: przykładamy płytkę z podłożem bezpośrednio do badanej powierzchni upewniając się, że nacisk na całą powierzchnię płytki wynosi 500 g w czasie 10 sekund. Dla zapewnienia powtarzalności pobierania materiału stosujemy specjalny aplikator.
4.    Po pobraniu próbki oczyszczamy powierzchnię w celu usunięcia możliwych pozostałości podłoża.


Odczyt i interpretacja wyniku dla monitoringu drożdży i pleśni:

1.    Płytki inkubować w 20-25°C przez 5-7 dni.
2.    Po przeprowadzonej inkubacji policzyć kolonie.
3.    Obliczeń dokonać dla średniej powierzchni płytki 25 cm2.
4.    Określić stopień redukcji kolonii drożdży i grzybów.

Uwaga:
1.    W miarę upływu czasu można obserwować niewielki spadek pH podłoża, ale nie wpływa to na wynik badania.
2.    Poziom wzrostu drobnoustrojów różni się w zależności od cech powierzchni (gładkie-szorstkie).
3.    Składniki podłoża, które neutralizują właściwości antybakteryjne zostały wybrane aby umożliwić wykrycie drobnoustrojów w próbkach zawierających środki odkażające lub konserwujące.
4.    Zużytych oraz niezużytych odczynników należy pozbywać się zgodnie z procedurą dla materiałów zakaźnych lub potencjalnie zakaźnych.
5.    Płytki przechowywać w pudełku w temp. 2-25°C do upłynięcia daty ważności.


Odczyt i interpretacja wyniku dla monitoringu bakterii:

1.    Płytki inkubować w temp. 30-35°C przez 3-5 dni.
2.    Po inkubacji policzyć kolonie.
3.    Obliczenia dokonać dla średniej powierzchni płytki 25 cm2.

Uwaga:
1.    Płytki muszą być inkubowane w pozycji poziomej (przykrywką do góry).
2.    Poziom odzysku drobnoustrojów różni się w zależności od typu powierzchni i jej właściwości przylegania. Istotne jest pobieranie próbek tym samym sposobem.
3.    Składniki podłoża, które neutralizują właściwości antybakteryjne zostały wybrane aby umożliwić wykrycie drobnoustrojów w próbkach zawierających środki odkażające lub konserwujące.
4.    Zużytych oraz niezużytych odczynników należy się pozbywać zgodnie z procedurą dla materiałów zakaźnych lub potencjalnie zakaźnych.
5.    Płytki przechowywać w temperaturze 2-25°C do upłynięcia daty ważności.

Ocena stopnia ryzyka skażenia bakteriologicznego – presji środowiska:

•    Niski poziom ryzyka
– do 10 cfu/100 cm2
•    Średni poziom ryzyka
– do 100 cfu/100 cm2
•    Wysoki poziom ryzyka
– < 1000 cfu/100 cm2

 

Lek.wet.Józef Kilijanek
Dr inż.Ryszard Michalczyk

f t g