• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2020

W pomieszczeniach przeznaczonych do chowu drobiu muszą być zapewnione optymalne warunki rozwoju i produkcji odpowiednio dostosowane do wymagań gatunku. Warunki mikroklimatyczne wywierają istotny wpływ na kondycję i zdrowotność ptaków w całym okresie wychowu. Szczególnie dokładnie należy kontrolować temperaturę powietrza, o czym była mowa w pierwszej części artykułu, ale nie należy umniejszać znaczenia wilgotności, oświetlenia, jakości powietrza, ściółki. Wszystkie te elementy wraz z odpowiednim żywieniem, systemem wychowu pozwalają na uzyskanie satysfakcjonujących wyników produkcyjnych.

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.
f t g