Copyright 2019

Prawidłowy rozród jest jednym z ważniejszych czynników decydujących o opłacalności produkcji mleka. Niestety, wraz z rosnącą wydajnością krów sprawia on coraz więcej problemów Hodowcom. Szczególnie widoczne jest to na przykładzie okresu międzywycieleniowego, który z roku na rok ulega wydłużeniu. W stadach objętych oceną przez PFHBiPM w 2012 roku wynosił on dla najbardziej popularnej rasy HF średnio 436dni. Stada, które uzyskują 1 cielę w roku są wyjątkami, za to coraz więcej jest takich, gdzie okres ten jest dużo dłuższy i sięga nawet 500 dni!

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.