Reklama
Pytania do naszego prawnika PDF Drukuj Email
Środa, 03 Marzec 2010 09:15

1. Sąsiad chce wybudować zakład pracy 40 metrów od szczytu mojej fermy. Ferma jest nowym obiektem wokół której nie ma żadnych budynków. Czy można wybudować zakład w tak bliskiej odległości od fermy?


      Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie z uwagi na brak sprecyzowania o jakiego rodzaju zakład pracy chodzi.

  • Prawo budowlane reguluje kwestie usytuowania budynków i budowli w następujący sposób:
    jeżeli z szczególnych przepisów prawa budowlanego lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają inne wymagania, budynek na działce budowlanej należy sytuować w odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie mniejszej niż: 
    - 4 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy,
    - 3 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy.

Zaś w przypadku budynków inwentarskich lub budynków inwentarskich jeżeli z szczególnych przepisów prawa budowlanego lub przepisów odrębnych  to dodatkowo nie może być sytuowany ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w odległości mniejszej niż 8 m od ściany istniejącego na sąsiedniej działce budowlanej budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku użyteczności publicznej, lub takiego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem, iż dopuszcza się  sytuowanie budynku gospodarczego i garażu o długości mniejszej niż 5,5 m i o wysokości mniejszej niż 3 m bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych.

Szczególna regulacja dotyczy odległości od studni dostarczających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi gdyż w przypadku:
- budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gromadzenia nieczystości, kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń – wynosi 15 m,
- nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz do granicy pola filtracyjnego – wynosi 70 m. 

Zaznaczyć należy, iż szczególne regulacje wynikać mogą z przepisów przeciwpożarowych i przepisów dotyczących ochrony środowiska.

2. Witam. Bardzo proszę o informację dotyczące regulacji działalności istniejącej hodowli kurcząt w obsadzie 76 DJP w otoczeniu osiedla mieszkalnego. Chodzi o uciążliwość związaną z zapachami podczas samego cyklu hodowli jak również podczas kilkudniowych oczyszczań ściółki. Odległość zabudowań od kurnika to ok. 20 metrów. Jakie wymogi oddzielenia od osiedla powinien spełniać taki hodowca?

Jak wynika z pytania ferma już istnieje.  Nie wiadomo kiedy i jakie przepisy miały zastosowanie do wydania stosownych pozwoleń? W obecnym stanie prawnym regulacje dotyczące ochrony środowiska stawiają wysokie wymagania związane z rozpoczęciem i prowadzenie działalności związanej z prowadzeniem hodowli drobiu. W przypadku obsady 76 DPJ wymagane może być sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jako jedno z przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami takie raporty mogą zostać sporządzone w przypadku chowu lub hodowli zwierząt:
- w granicach administracyjnych miast, w obrębie zwartej zabudowy wsi lub na terenach objętych formami ochrony przyrody na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - w liczbie nie niższej niż 40 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP),
- na pozostałych obszarach - w liczbie nie niższej niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP).

Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w której określa min. :
-rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia,
- warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich,
- wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji.

Zatem w mojej opinii wszystkie istotne kwestie związane z jak mniemam  inwestycją Czytelnika winny być tamże uregulowane.

Tags: prawo

Zmieniony: Piątek, 05 Marzec 2010 08:36
 

Komentarze 

 
+1 2015-03-28 16:22
Witam

Ponawiam pytanie pana Adama
ile metrow od granicy mozna chodowac i trzymac bydlo na wolnym wybiegu! Bydlo jest tam cały czas.
Cytować
 
 
-1 2015-03-11 23:14
Witam ile metrow od granicy mozna chodowac i trzymac bydlo na wolnym wybiegu! Bydlo jest tam czaly czas
Cytować
 
 
+2 2012-01-13 13:51
a jak sie ma sprawa jeśli chodzi o budynki inwentarskie, dokładnie chodzi o kurnik, ile wynosi minimalna dopuszczalna odległość kurnika od kurnika, budynki ok 100 metrow dlugosci?? jeden jest na mojej dzialce, drugi planuje budowac, również na mojej dzialce
Cytować
 
 
+44 2010-08-21 17:39
sąsiad urządził wybieg dla kur na pasie 4 m przylegającym do mojej posesji wzdłuż granicy z moja działką na długośc około 15 m,fetor odchodów i pianie koguta od wczesnych godz. rannych jest bardzo uciązliwy .4 m od granicy (od wybiegu)mam taras z ktorego nie sposób korzystac itd.Gdzie udac się po pomoc.?
Cytować
 
 
-1 2010-07-10 13:46
Witam :)
Bardzo proszę o udzielenie mi szybkiej odpowiedzi.
Mój tata hoduje indyki. Ma ich 85.W dzień wyprowadze je na pole za domem tzw. miedze. Jest ogrodzona.Jednak sąsiadka, mówi że jej śmierdzi zgłosiła to w gminie. Chciałam się zapytać czy możliwe jest, że karzą mu zlikwidować to małe stadko indyków? Ogrodzenie gdzie przebywają indyki jest ponad 8 metrów od okien sąsiadki. A na metr kwadratowy przypada dużo mniej niż 52kg mięsa. pozdrawiam :))
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież