Copyright 2016 - Custom text here

Charakterystyczną cechą produkcji mleczarskiej w gospodarstwie jest ciągłe monitorowanie różnych wskaźników wnoszących ważne informacje do oceny prowadzonej działalności rolniczej. Monitorowaniu podlega ilość podawanych zwierzętom pasz, ilość pozyskanego i sprzedanego mleka, czy też przepływy finansowe związane z wyposażeniem w sprzęt, bilansowaniem dochodów, strat i innych. W ten ważny obszar działań w gospodarstwie doskonale wpisuje się również monitorowanie… masy ciała zwierząt.

 

Michał Boćkowski, Marek Gaworski
Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, SGGW Warszawa