Reklama
przejdź

Notowania

giełda online

Zboża paszowe
cena netto zł/t
pszenica610-660
kukurydza520-570
owies490
jęczmień560-580
Śruty
rzepakowa990
sojowa1660
żródło:www.rolpetrol.com.pl
Ceny zbóż PDF Drukuj Email

Ceny krajowe

•w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy
Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 08–14.09.2014 r. za pszenicę konsumpcyjną przeciętnie w kraju uzyskiwano 665 zł/t, nieznacznie (o 1 zł/t) taniej niż w poprzednim tygodniu. Cena tego zboża była o 1% wyższa niż przed miesiącem, ale o 7% niższa niż przed rokiem. W makroregionie Południowym przeciętna cena pszenicy konsumpcyjnej wynosiła 653 zł/t, a w makroregionie Północno Zachodnim i Centralno-Wschodnim po 669 zł/t. Średnia krajowa cena żyta konsumpcyjnego ukształtowała się na poziomie 485 zł/t, o niecały 1% niższym niż tydzień wcześniej i ponad 1% niższym niż przedmiesiącem. W odniesieniu do cen sprzedroku ziarno to było o 3% droższe. Najwyższe ceny za to zboże uzyskiwano w makroregio-nie Północno-Zachodnim – 495 zł/t, a niższe w Południowym – 475 zł/t i Centralno-Wschodnim – 466 zł/t.

W dniach 08–14.09.2014 r., po pięciotygodniowym wzroście, przeciętna cena skupu jęczmienia paszowego obniżyła się do 556 zł/t. Była ona o 2% niż sza od notowanej tydzień wcześniej, ale o 1% wyższa niż przed miesiącem. W odniesieniu do cen sprzed roku jęczmień paszowy był o 19% tańszy. W makroregionie Północno-Zachodnim przeciętna cena tego zboża wynosiła 566 zł/t, w Centralno-Wschodnim – 546 zł/t, a w Południowym – 521 zł/t.
Cena kukurydzy średnio w kraju wynosiła 794 zł/t i była o 2% niższa niż w poprzednim tygodniu i o 0,4% niższa niż miesiąc wcześniej. Zboże to było jednak o 3% droższe niż w analogicznym okresie 2013 r.
W makroregionie Północno- Zachodnim za kukurydzę płacono przeciętnie 802 zł/t, a w Południowym – 770 zł/t.•na giełdach krajowych
Na krajowych giełdach towarowych ilość zbóż oferowanych do sprzedaży jest relatywnie niewielka. Na giełdzie Rolpetrol w drugim tygodniu września 2014 r. pszenicę konsumpcyjną sprzedano po 679 zł/t, pszenicę paszową po 553 zł/t, a kukurydzę po 672 zł/t.
W połowie września 2014 r. przeciętne ceny pszenicy i kukurydzy, w porównaniu z notowaniem sprzed tygodnia, obniżyły się, a pozostałych zbóż nieznacznie wzrosły, przy czym zakres cen zbóż podstawowych nie uległ zmianie.

W dniach 15-17.09.2014 r. ceny zbóż w ofertach giełdowych kształtowały się następująco:

pszenica konsumpcyjna 580–900 zł/t,

pszenica paszowa 550–620 zł/t,

żyto konsumpcyjne 460–600 zł/t, j

ęczmień paszowy 500–610 zł/t

kukurydza 570–830 zł/t.

Ceny na giełdach zagranicznych

W pierwszej dekadzie września br. na monitorowanych giełdach światowych pogłębiła się spadkowa tendencja cen zbóż. W notowaniu z 11 września 2014 r. (za FAPA) na giełdzie w USA średnia cena pszenicy HRW, Nr 1 była o 2% niższa niż tydzień wcześniej. W tym czasie cena pszenicy konsumpcyjnej we Francji obniżyła się o 2,5%, a w Niemczech o 1%. Jedynie na Ukrainie cena tego zboża wzrosła o 1%. W analizowanym okresie za jęczmień paszowy na giełdzie we Francji uzyskiwano o 1,5% mniej niż przed tygodniem, a w Niemczech o 1% mniej. W tym czasie w USA cena tego zboża nie uległa zmianie. Średnie ceny kukurydzy na giełdzie we Francji były niższe niż przed tygodniem o 11%, w USA o 4%, a w Argentynie o 2%.


Biuro Analiz i Programowania ARR