SARS-CoV-2 może dłużej przetrwać na opakowaniach niż inne rodzaje koronawirusa

covid1Naukowcy z Instytutu Technologii Żywności w Brazylii analizowali okres przetrwania 3 typów koronawirusa na powierzchniach opakowań żywnościowych. Niniejsze badania zostały podjęte, gdyż niedawno odnotowano obecność koronawirusa na mrożonym mięsie kurczaka importowanego z Brazylii do Chin.

Koronawirusy od wielu lat wywołują obawy wśród światowej populacji:

  • SARS-CoV-1 – w 2002 r. na skutek ciężkiej niewydolności oddechowej śmierć poniosło 8 000 osób,
  • MERS-CoV – w 2012 r. na Bliskim Wschodzie zmarło ponad 800 osób, powodem były zaburzenia układu oddechowego,
  • według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) SARS-CoV-2 spowodował już ponad 1 000 000 zgonów na całym świecie.

Trwałość koronawirusa na opakowaniach z tworzyw sztucznych

Badacze z Food Technology Institute potwierdzają, że SARS-CoV-1 przetrwał od 4 do 6 dni na opakowaniu z tworzywa sztucznego, a MERS-CoV od 1 do 3 dni. Natomiast SARS-CoV-2 pozostawał aktywny przez okres od 4 do 7 dni. Analizy te zostały przeprowadzone w następujących warunkach: temperatura powietrza od 21°C do 25°C i 50% wilgotności względnej dla SARS-CoV-1, od 20°C do 30°C i 30 do 80% wilgotności względnej dla MERS-CoV oraz 21°C do 27°C i 35 do 65% wilgotności względnej dla SARS-CoV-2.

Trwałość koronawirusa na opakowaniach metalowych

Odnotowano, że SARS-CoV-1 pozostawał aktywny od 1 do 5 dni, podczas gdy MERS-CoV od 1 do 3 dni, a SARS-CoV-2 od 8 godzin do 7 dni (warunki środowiskowe względnie podobne jak wyżej).

Trwałość koronawirusa na opakowaniach kartonowych

W przypadku opakowań kartonowych, w temperaturze od 21°C do 23°C i 40% wilgotności względnej powietrza, trwałość na powierzchni SARS-CoV-2 wynosiła dwa dni i była dwukrotnie dłuższa niż SARS-CoV-1.

Trwałość koronawirusa na szkle

Jedynym materiałem, na którym nowy koronawirus miał mniejszą trwałość w porównaniu z SARS-CoV-1, było szkło, gdzie SARS-CoV-2 przetrwał do 4 dni, a SARS-CoV-1 do 5 dni (biorąc pod uwagę odpowiednio temperaturę od 21°C do 25°C i 22°C oraz wilgotność względną do 65%).

Trwałość koronawirusa na papierze

Wykazano, że trwałość SARS-CoV-1 na opakowaniach papierowych wynosiła do 24 godzin w temperaturze 20°C, natomiast dla SARS-CoV-2 trwałość ta wynosiła od 3 godzin do 5 dni w temperaturze 22°C do 27°C i wilgotności względnej od 35 do 65%.

Niezbędne są dalsze badania na przykład mające na celu ocenę wpływu porowatości materiałów oraz zmieniających się warunków środowiskowych na trwałość koronawirusa na powierzchni opakowania. Potrzebne są liczne i powtarzalne analizy, aby uzyskać wiarygodne wyniki.

[D. Azevedo, www.poultryworld.net]

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy