Niskie ceny mleka mogą ozdrowieńczo wpłynąć na chów bydła mlecznego

Jerzy Żółkowski, SGGW Warszawa

 

Obecne niskie ceny mleka mogą doprowadzić do bankructwa wielu gospodarstw oraz do likwidacji stad krów mlecznych. Szczególnie dotyczy to ferm, zatrudniających pracowników najemnych.

Zaloguj się, aby zobaczyć.