Do czego potrzebny jest bufor w żwaczu?

 

 Prof. dr hab. Józef Krzyżewski,

 Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu

 

Zgodnie z klasyczną definicją bufor to amortyzator, arbiter, rozjemca, coś co łagodzi wstrząsy i działa stabilizująco. W odniesieniu do krów takim buforem w pierwszej kolejności powinna być bardzo starannie zbilansowana dawka pokarmowa, zapewniająca utrzymywanie kwasowości w środowisku żwacza na optymalnym poziomie bez większych wahań w okresie doby. Jedynie w koniecznych przypadkach należy stosować dodatki do diety wspomagające buforowe własności skarmianej diety. Tak więc optymalne pokrycie potrzeb pokarmowych wysokowydajnych krów będzie możliwe do osiągnięcia tylko wówczas, jeśli będziemy uwzględniać skomplikowane procesy zachodzące w ich przewodzie pokarmowym, przede wszystkim w żwaczu, którego pojemność wynosi około 160 litrów.

Zaloguj się, aby zobaczyć.