Dobrze zorganizowany cielętnik

 

Marek Gaworski, Michał Boćkowski

Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji

 SGGW w Warszawie

 

Wychów cieląt zalicza się do najbardziej newralgicznych ogniw w technologii produkcji bydła w gospodarstwie. To swego rodzaju sztuka i tak jak w każdej sztuce, oprócz głównych bohaterów, tj. cieląt potrzebna jest jeszcze wiedza na temat metod wychowu młodych zwierząt i oczywiście cielętnik.

Perspektywa pozyskiwania możliwie najwyższych zysków z produkcji pochodzącej od dorosłego bydła nie byłaby możliwa bez sprawnego przejścia przez etap wcześniejszy, jakim jest w gospodarstwie wychów cieląt. Wbrew pozorom etap wychowu cieląt jest trudny i złożony. Wymaga bowiem stworzenia sprzyjających warunków do rozwoju młodych organizmów zwierząt. Warunki takie można przygotować w nowoczesnym cielętniku. Pojęcie „nowoczesny” ma w tym przypadku wiele znaczeń. Nowocześnie wyposażony, nowocześnie zorganizowany i zarządzany to najważniejsze z nich.

W praktyce można zetknąć się z wieloma rozwiązaniami cielętników zaprojektowanych na potrzeby utrzymania młodych zwierząt. Rozwiązania stosowane w kraju i za granicą stanowią wartościowe przykłady podejścia do tworzenia technicznej infrastruktury i organizacji wychowu cieląt. W artykule przedstawiono zasady funkcjonowania cielętników na Podlasiu oraz w jednym z eksperymentalnych gospodarstw na zachodnim wybrzeżu Kanady.

Zaloguj się, aby zobaczyć.