Nowe rozwiązania w pozyskiwaniu energii w gospodarstwie

 Robert Szulc

             

Gospodarstwo rolne stanowi specyficzną działalność produkcyjną, charakteryzującą się znacznym potencjałem energii, którą możnaby wykorzystać – a która zazwyczaj jest marnowana. Chodzi tutaj głównie o energię cieplną, wytwarzaną przy okazji produkcji zwierzęcej, rzadziej roślinnej.               

Ceny energii systematycznie rosną, a jest to związane przede wszystkim z faktem, iż produkcja energii – zwłaszcza elektrycznej wynika głównie z przetwarzania surowców kopalnych – takich jak węgiel kamienny i brunatny. To z kolei wynika z faktu coraz większych kosztów pozyskiwania tych surowców. Należy także pamiętać, że świat zmierza w kierunku redukcji przetwarzania takich surowców jak węgiel, ropa naftowa czy gaz ziemny, ze względu na naglącą potrzebę ochrony środowiska, a raczej tego, co z niego jeszcze zostało. Zapotrzebowanie na energię ciągle wzrasta – wynika to głównie z coraz większej liczby ludności, ale także z uwagi na znaczny postęp cywilizacyjny charakteryzujący się coraz większą liczbą urządzeń i maszyn zasilanych energią elektryczną i pociągającą tym samym za sobą coraz większą potrzebę produkcji energii elektrycznej.               

Zaloguj się, aby zobaczyć.