Zioła, jako dodatki żywieniowe dla krów i cieląt

Adrianna Pawlik, Grażyna Sender

IGHZ PAN w Jastrzębcu

 

W naturalnym środowisku zwierzęta chętnie żywią się roślinami, w składzie których znajdują się substancje czynne. Opisywane jest zjawisko tak zwanego samolecznictwa, u którego podstaw leży instynktowne pobieranie przez chore, wolno żyjące ssaki i ptaki, roślin o działaniu leczniczym i wspomagającym regenerację organizmu. W szczególności tyczy się to roślin o właściwościach przeciwpasożytniczych oraz odtruwających.  

Substancje czynne, znajdujące się w ziołach, zostały dość dokładnie rozpoznane i mogą być w większości uzyskiwane drogą syntezy chemicznej. Działanie takich substytutów naturalnych substancji jest jednak często słabsze niż działanie (odpowiednio przygotowanego i przechowywanego) surowca zielarskiego. Sytuację tę tłumaczy się poprzez fakt, że substancja czynna, znajdująca się w roślinie, pozostaje w stanie fizjologicznej równowagi z innymi składnikami, wraz z którymi jest pobierana i przyswajana przez organizm. Dodatkowo, zioła można podawać w mieszankach, których składniki wzajemnie potęgują swoje działanie.  Dlatego też stosowanie oczyszczonych ekstraktów z ziół jest niejednokrotnie mniej uzasadnione niż stosowanie ekstraktów nieoczyszczonych, w których znajduje się wiele rożnych substancji o uzupełniającym się działaniu.   Wśród plusów stosowanie ziół w żywieniu zwierząt, należy podkreślić pozytywny stosunek WHO i konsumentów do składników naturalnych. Ziołowe dodatki paszowe nie budzą wątpliwości w ekologicznym chowie bydła i gwarantują oczekiwaną jakość produktów. Często mogą być alternatywą dla antybiotyków. Dodatkowo, nie powodują efektów ubocznych, a przedawkowanie jest mało prawdopodobne. Warto stosować zioła, dla poprawy zdrowia u wszystkich grup wiekowych bydła mlecznego, a u krów dla poprawy poziomu produkcji, a prawdopodobnie również – składu mleka.

Zaloguj się, aby zobaczyć.